• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา CFD

รายละเอียด CFD

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น (USD) สเปรด ปริมาณสูงสุด1 วันที่หมดอายุ
GLD.JUN3 (Gold) 2500 0,5 USD 10 30.05.2023
SLVR.JUL3 (Silver) 2500 2 cents 10 29.06.2023
COPPER.JUL3 (Copper) 1500 0,5 cent 10 29.06.2023
USOIL.JUL3 (Crude Oil) 1500 8 cents 10 19.06.2023
NATGAS.JUL3 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 27.06.2023
GASLN.JUL3 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 29.06.2023
HTOIL.JUL3 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 29.06.2023
CORN.JUL3 (Corn) 500 1 cent 10 29.06.2023
WHEAT.JUL3 (Wheat) 700 1 cent 10 29.06.2023
SOY.JUL3 (Soybeans) 700 1 cent 10 29.06.2023
SUGAR.JUL3 (Sugar) 400 0,05 cent 10 29.06.2023

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

 

ทองแดง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลืองและน้ำตาลได้รับการเสนอราคาเป็นเซนต์ ส่วนที่เหลือเป็นดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้นสำหรับการเปิดและการรักษาของสถานะที่ล็อกไว้ทั้งสองในเครื่องมือช่วยเทรดหนึ่งเท่ากับ 1/4 ของมาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละสัญญาเปิด

เครื่องแสดงราคาสินค้าข้าวโพด ข้าวสาลี และอื่น ๆ ไม่ใช่เครื่องแสดงราคาสินค้าการเทรดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เท่านั้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

CFD ของ FIBO Group ทั้งหมดขึ้นอยู่กับราคาที่ระบุโดยการคำนวณแบบส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านอัลกอริทึมที่ได้รับการพัฒนาโดย FIBO Group
ราคาที่สร้างโดยการใช้วิธีการดังกล่าวเช่นเดียวกับรายละเอียดของ CFD ของ FIBO Group นั้นเป็นราคาจำเพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ของ FIBO Group

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น (USD) สเปรด ปริมาณสูงสุด1 วันที่หมดอายุ
US500.JUN3 (US 500) 2500 USD 1 10 15.06.2023
USTECH.JUN3 (US Tech 100) 3000 USD 3 10 15.06.2023
US30.JUN3 (US 30) 2000 USD 6 10 15.06.2023
JAP225.JUN3 (Japan 225) 1500 USD 20 10 07.06.2023
GERMAN.JUN3 (Germany 30) 4000 EUR 4 10 15.06.2023
ESTX50.JUN3 (Europe 50) 700 EUR 4 10 15.06.2023
UK100.JUN3 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 15.06.2023
$INDEX.JUN3 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 15.06.2023

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

 

ทองแดง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลืองและน้ำตาลได้รับการเสนอราคาเป็นเซนต์ ส่วนที่เหลือเป็นดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้นสำหรับการเปิดและการรักษาของสถานะที่ล็อกไว้ทั้งสองในเครื่องมือช่วยเทรดหนึ่งเท่ากับ 1/4 ของมาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละสัญญาเปิด

เครื่องแสดงราคาสินค้าข้าวโพด ข้าวสาลี และอื่น ๆ ไม่ใช่เครื่องแสดงราคาสินค้าการเทรดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เท่านั้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

CFD ของ FIBO Group ทั้งหมดขึ้นอยู่กับราคาที่ระบุโดยการคำนวณแบบส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านอัลกอริทึมที่ได้รับการพัฒนาโดย FIBO Group
ราคาที่สร้างโดยการใช้วิธีการดังกล่าวเช่นเดียวกับรายละเอียดของ CFD ของ FIBO Group นั้นเป็นราคาจำเพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ของ FIBO Group

สัญญา เซสชัน (การเทรด) CFD, เวลายุโรปตะวันออก (EET) เซสชัน (การวิเคราะห์) CFD, เวลายุโรปตะวันออก (EET)
GLD วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
SLVR วันจันทร์-วันศุกร์: 15:05-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
COPPER วันจันทร์-วันศุกร์: 15:05-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
USOIL วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
NATGAS วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
GASLN วันจันทร์-วันศุกร์: 16:05-21:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
HTOIL วันจันทร์-วันศุกร์: 16:05-21:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
CORN วันจันทร์-วันศุกร์: 16:35-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00
WHEAT วันจันทร์-วันศุกร์: 16:35-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SOY วันจันทร์-วันศุกร์: 16:35-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SUGAR วันจันทร์-วันศุกร์: 15:05-19:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 10:30-20:00
US500 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
USTECH วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
US30 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
JAP225 วันจันทร์-วันศุกร์: 16:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
GERMAN วันจันทร์-วันศุกร์: 9:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 4:00-23:00
ESTX50 วันจันทร์-วันศุกร์: 9:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 4:00-23:00
UK100 วันจันทร์-วันศุกร์: 10:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-23:00
$INDEX วันจันทร์-วันศุกร์: 3:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-24:00