• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา CFD

รายละเอียด CFD

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น (USD) สเปรด ปริมาณสูงสุด1 วันที่หมดอายุ
GLD.AUG4 (Gold) 2500 0,5 USD 10 30.07.2024
SLVR.JUL4 (Silver) 2500 2 cents 10 27.06.2024
COPPER.JUL4 (Copper) 1500 0,5 cent 10 27.06.2024
USOIL.JUL4 (Crude Oil) 1500 6 cents 10 19.06.2024
NATGAS.JUL4 (Natural Gas) 1000 1,5 cents 10 25.06.2024
GASLN.JUL4 (Gasoline) 1500 0,25 cent 10 27.06.2024
HTOIL.JUL4 (Heating Oil) 1500 0,25 cent 10 27.06.2024
CORN.JUL4 (Corn) 500 1 cent 10 27.06.2024
WHEAT.JUL4 (Wheat) 700 1 cent 10 27.06.2024
SOY.JUL4 (Soybeans) 700 1 cent 10 27.06.2024
SUGAR.JUL4 (Sugar) 400 0,05 cent 10 27.06.2024

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

 

ทองแดง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลืองและน้ำตาลได้รับการเสนอราคาเป็นเซนต์ ส่วนที่เหลือเป็นดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้นสำหรับการเปิดและการรักษาของสถานะที่ล็อกไว้ทั้งสองในเครื่องมือช่วยเทรดหนึ่งเท่ากับ 1/4 ของมาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละสัญญาเปิด

เครื่องแสดงราคาสินค้าข้าวโพด ข้าวสาลี และอื่น ๆ ไม่ใช่เครื่องแสดงราคาสินค้าการเทรดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เท่านั้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

CFD ของ FIBO Group ทั้งหมดขึ้นอยู่กับราคาที่ระบุโดยการคำนวณแบบส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านอัลกอริทึมที่ได้รับการพัฒนาโดย FIBO Group
ราคาที่สร้างโดยการใช้วิธีการดังกล่าวเช่นเดียวกับรายละเอียดของ CFD ของ FIBO Group นั้นเป็นราคาจำเพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ของ FIBO Group

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น (USD) สเปรด ปริมาณสูงสุด1 วันที่หมดอายุ
US500.JUN4 (USA 500) 2500 USD 1 10 20.06.2024
USTECH.JUN4 (USA Hi-Tech 100) 3000 USD 3 10 20.06.2024
US30.JUN4 (USA 30) 2000 USD 6 10 20.06.2024
JAP225.SEP4 (Japan 225) 1500 USD 20 10 11.09.2024
GERMAN.JUN4 (Germany 30) 4000 EUR 4 10 20.06.2024
ESTX50.JUN4 (Europe 50) 700 EUR 4 10 20.06.2024
UK100.JUN4 (UK 100) 1000 GBP 3,5 10 20.06.2024
$INDEX.SEP4 (Dollar Index) 800 USD 0,08 10 13.09.2024

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

 

ทองแดง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลืองและน้ำตาลได้รับการเสนอราคาเป็นเซนต์ ส่วนที่เหลือเป็นดอลลาร์สหรัฐ

มาร์จิ้นสำหรับการเปิดและการรักษาของสถานะที่ล็อกไว้ทั้งสองในเครื่องมือช่วยเทรดหนึ่งเท่ากับ 1/4 ของมาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละสัญญาเปิด

เครื่องแสดงราคาสินค้าข้าวโพด ข้าวสาลี และอื่น ๆ ไม่ใช่เครื่องแสดงราคาสินค้าการเทรดและใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เท่านั้น

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

CFD ของ FIBO Group ทั้งหมดขึ้นอยู่กับราคาที่ระบุโดยการคำนวณแบบส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านอัลกอริทึมที่ได้รับการพัฒนาโดย FIBO Group
ราคาที่สร้างโดยการใช้วิธีการดังกล่าวเช่นเดียวกับรายละเอียดของ CFD ของ FIBO Group นั้นเป็นราคาจำเพาะและเป็นกรรมสิทธิ์ของ FIBO Group

สัญญา เซสชัน (การเทรด) CFD, เวลายุโรปตะวันออก (EET) เซสชัน (การวิเคราะห์) CFD, เวลายุโรปตะวันออก (EET)
GLD วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
SLVR วันจันทร์-วันศุกร์: 15:05-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
COPPER วันจันทร์-วันศุกร์: 15:05-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
USOIL วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
NATGAS วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
GASLN วันจันทร์-วันศุกร์: 16:05-21:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
HTOIL วันจันทร์-วันศุกร์: 16:05-21:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-24:00
CORN วันจันทร์-วันศุกร์: 16:35-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00
WHEAT วันจันทร์-วันศุกร์: 16:35-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SOY วันจันทร์-วันศุกร์: 16:35-20:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-15:45; 16:30-21:00
SUGAR วันจันทร์-วันศุกร์: 15:05-19:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 10:30-20:00
US500 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
USTECH วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
US30 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
JAP225 วันจันทร์-วันศุกร์: 16:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 1:00-23:00
GERMAN วันจันทร์-วันศุกร์: 9:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 4:00-23:00
ESTX50 วันจันทร์-วันศุกร์: 9:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 4:00-23:00
UK100 วันจันทร์-วันศุกร์: 10:05-22:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-23:00
$INDEX วันจันทร์-วันศุกร์: 3:05-23:55 วันจันทร์-วันศุกร์: 3:00-24:00