• เข้าสู่ระบบ

กฎข้อบังคับ

ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริการด้านการเงินหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands Financial Services Commission) FIBO GROUP LTD มีสิทธิ์ให้บริการในหมวดธุรกิจการลงทุน โดยมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องในหน้า 89.