• เข้าสู่ระบบ

ฝากครั้งแรก 20%

16 สิงหาคม — 31 ธันวาคม 2023

ลูกค้า FIBO Group มีโอกาสที่จะได้รับโบนัส 20% เมื่อเปิดและฝากเงินในบัญชีซื้อขาย MT4 Fixed, MT4 NDD หรือ MT4 NDD โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น

แสดงเพิ่มเติม
X

ฝากครั้งแรก 20%

16 สิงหาคม — 31 ธันวาคม 2023
ฝากครั้งแรก 20%
เปิดบัญชีโบนัส

ลูกค้า FIBO Group มีโอกาสที่จะได้รับโบนัส 20% เมื่อเปิดและฝากเงินในบัญชีซื้อขาย MT4 Fixed, MT4 NDD หรือ MT4 NDD โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ชื่อโปรแกรม: "20% สำหรับการฝากครั้งแรก"

1.2. ระยะเวลาโปรโมชั่น: ถึง 31 ธันวาคม 2566

1.3. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น: ลูกค้าใหม่ของบริษัทเสนอการยืนยันการซื้อขายกับโบรกเกอร์อื่นในบัญชีซื้อขายจริง

1.4. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นสามารถเปิดบัญชีโบนัสได้ ซึ่งจะได้รับเครดิตเป็นจำนวนโบนัสเป็นจำนวน 20% ของเงินฝาก

2. เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

2.1. โบนัสจะถูกคำนวณสำหรับลูกค้า FIBO Group แต่ละรายที่ไม่เคยฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายจริงของตนจนถึงเวลาที่โปรโมชันเริ่มต้น

2.2. ในการรับโบนัส คุณต้อง:

2.2.1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของนักลงทุน (ใบแจ้งยอด) และ/หรือรหัสผ่านจากบัญชีจริงที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นไปยังที่อยู่อีเมล [email protected] หรือผ่านบัญชีส่วนบุคคล (ส่วน " การสนับสนุน - ถามคำถาม");

2.2.2. รับรหัสโปรโมชั่นหลังจากยืนยันธุรกรรมจริงกับโบรกเกอร์อื่นสำเร็จแล้ว

2.2.3. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เปิดบัญชีซื้อขายเช่น MT4 Fix, MT4 NDD หรือ MT4 NDD ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีส่วนตัว เมื่อเปิดบัญชี ให้เลือกตัวเลือก "โปรแกรมโบนัส" เลือกโปรโมชั่น "ฝากครั้งแรก 20%" และป้อนรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับในกล่องที่เปิดขึ้น

2.2.4. เปิดใช้งานบัญชีซื้อขาย (ฝากเงินอย่างน้อย $50 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

2.2.5. เปิดใช้งานโบนัสโดยคลิกปุ่ม "เปิดใช้งานโบนัส" บนหน้าข้อมูลบัญชีของบัญชีส่วนบุคคล

2.3. ในกรณีที่ดำเนินการทุกขั้นตอนสำเร็จ คุณจะได้รับการยืนยัน: "เปิดใช้งานโบนัสสำเร็จแล้ว!"

3. คำนวณและเครดิตโบนัส

3.1. จำนวนโบนัสคือ 20% ของจำนวนเงินจริงในบัญชีซื้อขาย ณ เวลาที่เปิดใช้งานโบนัส แต่ไม่เกิน $5,000

3.2. โบนัสจะเข้าบัญชีซื้อขายทันทีเมื่อเปิดใช้งาน

3.3. โบนัสสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เงินที่ฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลังจากเปิดใช้งานโบนัสก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับเครดิต

ตัวอย่าง: ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีซื้อขายและฝากเงิน 3000$, 700$ และ 300$ จากนั้นจึงเปิดใช้งานโบนัส จำนวนโบนัสจะอยู่ที่ 800 USD (4,000 USD x 0.20) ยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดคือ 4800 USD หากหลังจากเปิดใช้งานโบนัสแล้ว ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายอีกครั้ง โบนัสจะไม่เพิ่มขึ้น แต่ยอดคงเหลือรวมของบัญชีซื้อขายจะเพิ่มขึ้น - ตามจำนวนเงินเพิ่มเติม

4. ใช้โบนัส

4.1. มูลค่าสุทธิจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนโบนัส

4.2. โบนัสสามารถใช้ในการซื้อขายและการขาดทุนที่เกิดขึ้นได้

4.3. โบนัสที่เสนอไม่สามารถถอนออกได้ (ไม่สามารถถอนออกจากบัญชีโบนัสได้)

4.4. เมื่อถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน จำนวนโบนัสจะลดลงตามสัดส่วนกับจำนวนเงินที่ถอนออก
เมื่อถอนเงินฝากหลังจากเปิดใช้งานโบนัส รวมถึงกำไรจากบัญชี ขนาดของโบนัสจะไม่ลดลง
ตัวอย่าง: ลูกค้าทำการฝากเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 4,000 USD จากนั้นจึงเปิดใช้งานโบนัส จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีจะเป็น: $4000 + $4000 x 0.2 = $4800
ก) ลูกค้าตัดสินใจถอนเงินจำนวน $1,000
โบนัสจะลดลงตามอัตราส่วน $200 ($1,000x 0.2) และจะมีเงินเหลือ $3,600 ในบัญชีซื้อขาย
b) หลังจากเปิดใช้งานโบนัสแล้ว
ลูกค้าเพิ่ม $500 และทำการซื้อขาย ลูกค้าทำกำไรได้ $500: จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีซื้อขายสูงถึง 5800 USD ลูกค้าตัดสินใจถอนเงิน $1,000 การถอนเงินที่เกินกว่าเงินฝากเริ่มแรกจะไม่ทำให้จำนวนโบนัสลดลง­ ในบัญชีซื้อขายจะยังคงอยู่: $5800 - $500 - $500 = $4800
c) ลูกค้ามีกำไรคงที่
ด้วยจำนวนเงิน $500 ส่งผลให้มีจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายสูงถึง $5300 ลูกค้าตัดสินใจถอนเงิน $1,000 นอกเหนือจากกำไร $500 แล้ว ส่วนหนึ่งของเงินฝากเริ่มแรกจะถูกถอนออก $1,000 - $500 = $500 โบนัสจะลดลงเป็นจำนวน $500 x 0.2 = $100 รวมแล้วเหลือจำนวนเงินดังนี้
ในบัญชี: $5300 - $1,000 - $100 = $4200 โดยที่ $3,500 เป็นเงินฝากเริ่มต้น และ $700 เป็นโบนัส

5. ขีดจำกัดโบนัส

5.1. ส่วนลด 20% ในการฝากครั้งแรกสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.2. โบนัสจะเครดิตเข้าตามจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีซื้อขายโดยการโอนโดยตรงโดยใช้วิธีการใด ๆ ที่แสดงอยู่ในส่วน "ฝากเงินเข้าบัญชี" ของบัญชีส่วนตัว ไม่ยอมรับการเติมเงินในบัญชีซื้อขายโดยการโอนเงินภายในจากบัญชีซื้อขายอื่น

5.3. โบนัสที่เสนอเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น "ฝากเงินครั้งแรก 20%" ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสและข้อเสนออื่นๆ ของบริษัทได้

5.4. การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายโดยการโอนเงินภายในจากบัญชีซื้อขายอื่นจะไม่นับรวมในโบนัส

5.5. อย่าซื้อขายในบัญชีโบนัสจนกว่าโบนัสจะเปิดใช้งาน มิฉะนั้น บัญชีโบนัสจะไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสได้

5.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้โบนัสหรือยกเลิกโบนัสที่ได้รับเมื่อใดก็ได้ หากมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าลูกค้าได้ฝากเงินในบัญชีซื้อขาย (โบนัส) ด้วยจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนออกจากบัญชีซื้อขายของคุณก่อนหน้านี้ ( บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) กับบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านตัวแทนรับชำระเงินหรือระบบการชำระเงินใด ๆ ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนเงินผ่านธนาคาร การโอนเงินโดยใช้ระบบการชำระเงินใด ๆ เป็นต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการยกเลิกโบนัส รวมถึง Margin Call และ Stop Out 5.7. ลูกค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธการรับโบนัสและยกเลิกโบนัสที่ได้รับภายใน 5 วันทำการ โดยส่งคำขอไปที่อีเมล: [email protected]

6. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น

6.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นตลอดจนยกเลิกโปรโมชั่นปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยกเลิกโปรโมชั่นใช้ไม่ได้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นในขณะที่ยกเลิก

6.2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ FIBO Group ในส่วน “ธุรกรรม — โปรโมชั่น”

6.3 สามารถถามคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของโปรโมชั่นได้ทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ในส่วนแชทออนไลน์ของเว็บไซต์บริษัท ในส่วน "ถามคำถาม" ในบัญชีส่วนตัว หรือทางอีเมล์ service@fibogroup .com .

โบนัสต้อนรับ 30 USD

15 มิถุนายน — 31 ธันวาคม 2023

ถึงเวลาสมัครสมาชิก FIBO Group และเริ่มทำเงินได้ทันที! ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2023 รับโบนัสแล้วเทรด

แสดงเพิ่มเติม
X

โบนัสต้อนรับ 30 USD

15 มิถุนายน — 31 ธันวาคม 2023
โบนัสต้อนรับ 30 USD
เปิดบัญชีโบนัส

ถึงเวลาสมัครสมาชิก FIBO Group และเริ่มทำเงินได้ทันที! ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2023 รับโบนัสแล้วเทรด

โบนัสต้อนรับ 30 USD — เงื่อนไขของโปรแกรม

 

 1. เงื่อนไขทั่วไป

  1. โบนัสต้อนรับ 30 USD (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าโบนัสต้อนรับ) เป็นทุนเริ่มต้นที่มอบให้กับลูกค้าของ FIBOGROUP ที่ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์ของโปรแกรม
  2. โบนัสต้อนรับรวม 30 USD สามารถจัดสรรโบนัสต้อนรับให้กับบัญชีโดยใช้สกุลเงินอื่นเป็นหลัก ในกรณีดังกล่าว โบนัสต้อนรับจะแปลงเป็นสกุลเงินหลักของบัญชี โดยใช้อัตราการแปลงค่าภายในของบริษัท
  3. โบนัสเพื่อการต้อนรับมีให้เฉพาะในประเภทบัญชีต่อไปนี้ของแพลตฟอร์ม MetaTrader 4: MT4 NDD, MT4 Fixed
  4. ไม่มีโบนัสสำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสหรือฝากเงินก­่อนหน้านี้
  5. เพื่อให้มีสิทธิ์รับโบนัสต้อนรับ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
   1. ยืนยันความถูกต้องของที่อยู่อีเมลของคุณ 
   2. ยืนยันความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
   3. ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลให้เสร็จสิ้น ซึ่งมีสองขั้นตอนสำคัญ - การยืนยันรายละเอียดหนังสือเดินทางและการยืนยันที่อยู่ของคุณ
  6. ลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิ์รับโบนัสต้อนรับเพียงครั้งเดียว
 2. การรับโบนัสต้อนรับ

  1. ในการรับโบนัสต้อนรับ คุณต้องป้อนรหัสเฉพาะในพื้นที่ลูกค้าของคุณ รหัสนี้ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้หรือจะเป็นการจัดหาให้โดยผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถสอบถามผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ได้รับโบนัสต้อนรับของคุณ
  2. เพื่อเปิดใช้รหัสโบนัสต้อนรับ คุณต้อง:
   1. เริ่มใช้บัญชีเทรดในแบบใดแบบหนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ระหว่างการตั้งค่าบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "โปรแกรมโบนัส"
   2. เลือกตัวเลือกเฉพาะสำหรับ "โบนัสต้อนรับ 30 USD"
   3. เลือกเงื่อนไขพิเศษ "โบนัสต้อนรับ 30 USD"
   4. สุดท้าย ป้อนรหัสโปรโมที่คุณได้รับ
  3. โบนัสเพื่อการต้อนรับจะถูกโอนไปยังบัญชีของลูกค้าทันทีเมื่อป้อนรหัสส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม ในการเปิดใช้งานโบนัส คุณต้องฝากเงินอย่างน้อย 10 USD เข้าบัญชีซื้อขายนี้โดยใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่มีในประเทศของคุณ
 3. การใช้งานโบนัสต้อนรับ

  1. สามารถใช้ทั้งเงินของลูกค้าเองและเงินพิเศษในการเทรดได้โดยไม่มีข้อจำกัดและข้อห้ามใด ๆ ในกรณีดังกล่าว สามารถใช้เงินพิเศษในช่วง "ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม" (drawdown) หรืออีกนัยหนึ่ง จะไม่มีการตัดเงินออกจากบัญชีหากหุ้นทุนในบัญชีน้อยกว่าเงินพิเศษจนกว่าจะเกิดการปิดคำสั่งเทรดอัตโนมัติ (Stop Out)
  2. ในช่วง "ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม" (drawdown) เงินทุนของลูกค้าจะถูกตัดออกก่อน รวมถึงกรณีที่ทำการฝากเงินหลังจากได้รับโบนัสต้อนรับแล้ว
  3. ลูกค้ามีอิสระในการถอนกำไรออกจากบัญชีโดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ หากลูกค้าเสร็จสิ้นการเทรด 16 รายการในทิศทางใด ๆ ด้วยขนาดล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน หรือจำนวนเงินเทียบเท่ากับปริมาณตาม 2.5 USD ของเงินโบนัสสำหรับขนาดล็อตมาตรฐานหนึ่งขนาด การเทรดคริปโตเคอร์เรนซี CFD ไม่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณที่กำหนดในการถอนกำไรหรือโบนัส
 4. การยกเลิกและการตัดออก

  1. เมื่อเกิดการปิดคำสั่งเทรดอัตโนมัติ (Stop Out) เงินพิเศษจะถูกตัดออกจากบัญชีของลูกค้า
  2. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโบนัสต้อนรับที่ได้รับได้ทุกเมื่อ
  3. โปรดทราบว่า FIBOGROUP มีอำนาจในการปฏิเสธที่จะให้โบนัสต้อนรับหรือลบโบนัสต้อนรับ 30 USD ที่ได้รับก่อนหน้านี้ออกจากบัญชีได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการระบุเหตุผล นอกจากนี้ยังสามารถเพิกถอน (ยกเลิก) ธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยเงินเพิ่มเติม โดยจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับ (เห็นด้วยและยอมรับ) เงื่อนไขนี้จากช่วงเวลาที่ฝาก "โบนัสต้อนรับ 30 USD" เข้าในบัญชีเทรดของตน