• เข้าสู่ระบบ

แฟ้มข้อมูลสเปรด

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสเปรดในระหว่างช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำหรือความผันผวนสูงบนบัญชี MT4 Fixed ในแฟ้มข้อมูลสเปรดได้ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสเปรดสำหรับทุก ๆ ช่วงเวลา หากไม่มีข้อมูลอยู่ ค่าสเปรดนั้นสอดคล้องกับรายละเอียดสัญญาของบัญชี MT4 Fxied

 

เลือกวันที่:

 
ชื่อของรายละเอียดเวลาสเปรด
AUD/CHF00:00 - 00:0720
AUD/CHF00:07 - 01:0830
AUD/JPY00:07 - 01:0810
AUD/NZD00:07 - 01:0825
AUD/USD00:07 - 01:086
CAD/JPY00:07 - 01:0812
CHF/JPY00:00 - 01:088
EUR/CHF00:07 - 01:086
EUR/GBP00:07 - 01:086
EUR/NZD00:07 - 01:0825
GBP/AUD00:07 - 01:0830
GBP/CAD00:07 - 01:0830
GBP/CHF00:00 - 00:0714
GBP/CHF00:07 - 01:0815
GBP/JPY00:00 - 00:0714
GBP/JPY00:07 - 01:0815
GBP/USD00:00 - 01:086
NZD/JPY00:07 - 01:0816
NZD/USD00:07 - 01:088
USD/CHF00:07 - 01:086
USD/SGD00:07 - 01:0815