• เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสเปรดในระหว่างช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำหรือความผันผวนสูงบนบัญชี MT4 Fixed ในแฟ้มข้อมูลสเปรดได้ คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสเปรดสำหรับทุก ๆ ช่วงเวลา หากไม่มีข้อมูลอยู่ ค่าสเปรดนั้นสอดคล้องกับรายละเอียดสัญญาของบัญชี MT4 Fxied

 

เลือกวันที่:

 
ชื่อของรายละเอียดเวลาสเปรด
AUD/CAD00:02 - 01:0416
AUD/CHF00:02 - 01:0420
AUD/JPY00:01 - 01:0410
AUD/NZD00:02 - 01:0424
AUD/USD00:01 - 01:048
CAD/JPY00:01 - 01:0410
CHF/JPY00:01 - 01:0410
EUR/CHF00:01 - 01:048
EUR/GBP00:01 - 01:048
EUR/JPY00:01 - 01:046
EUR/NZD00:02 - 01:0424
EUR/USD00:01 - 01:046
GBP/AUD00:02 - 01:0420
GBP/CAD00:02 - 01:0420
GBP/CHF00:00 - 00:0214
GBP/CHF00:02 - 01:0415
GBP/JPY00:02 - 01:0415
GBP/USD00:01 - 01:048
NZD/CAD00:02 - 01:0420
NZD/USD00:01 - 01:048
USD/CAD00:01 - 01:048
USD/CHF00:01 - 01:048
USD/JPY00:01 - 01:046
USD/SGD00:01 - 01:0410