• เข้าสู่ระบบ
อัตราดอกเบี้ย
ประเทศ ธนาคารกลาง อัตราส่วนลดหลัก มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด การตรวจสอบครั้งถัดไป
FRS
(Federal Reserve System)
Federal Funds Rate 4.75% 01.02.2023
(0.25%)
22.03.2023
ECB
(European Central Bank)
Fixed Rate on Main Refinancing Operations 2.5% 15.12.2022
(0.5%)
02.02.2023
BOE
(Bank of England)
Official Bank Rate 4% 02.02.2023
(0.5%)
23.03.2023
BOJ
(Bank of Japan)
Overnight Call Rate Target -0.1% 29.01.2016
(-0.2%)
10.03.2023
SNB
(Swiss National Bank)
3 Month LIBOR Rate 1% 15.12.2022
(0.5%)
23.03.2023
BOC
(Bank of Canada)
Overnight Rate 4.5% 25.01.2023
(0.25%)
08.03.2023
RBA
(Reserve Bank of Australia)
Cash Rate 3.1% 06.12.2022
(0.25%)
07.02.2023
RBNZ
(Reserve Bank of New Zealand)
Official Cash Rate 4.25% 23.11.2022
(0.75%)
22.02.2023
Riksbank
(Sweden`s Central Bank)
Repo Rate 2.5% 30.11.2022
(0.75%)
09.02.2023
Norges Bank
(Norway`s Central Bank)
Sight Deposit Rate 2.75% 03.11.2022
(0.25%)
23.03.2023
SARB
(South African Reserve Bank)
Repo Rate 7.25% 27.01.2023
(0.25%)
30.03.2023
Banco de Mexico
(Bank of Mexico)
Overnight Interest-Rate Target 10.5% 14.12.2022
(0.5%)
09.02.2023
CBH
(Central Bank of Hungary)
Central Bank of Hungary 13% 27.09.2022
(1.25%)
28.02.2023
NBP
(Narodowy Bank Polski)
Narodowy Bank Polski 6.75% 08.09.2022
(0.25%)
08.02.2023
CNB
(Сzech National Bank)
Сzech National Bank 7% 22.06.2022
(1.25%)
02.02.2023