• เข้าสู่ระบบ

คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50

ระดับความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ วัน กำไรรวม% อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ระดับความเสี่ยง การลงทุน
1 No Time To Die % 424 1047,87 2,10 ความเสี่ยงสูง $340 474,30
12 GodmodeTraderDE % 2215 483,81 1,43 ความเสี่ยงสูง €24 496,42
55 Disco % 560 304,84 1,70 ความเสี่ยงปานกลาง $2 057,77
40 BotAI 4.0 % 35 237,14 1,64 ความเสี่ยงสูง $5 673,67
7 Prestana1 129 221,34 2,20 ความเสี่ยงสูง €47 986,00
63 Mehrabi % 727 197,90 4,47 ความเสี่ยงสูง $1 502,16
44 Trading_IQ % 371 154,75 3,03 ความเสี่ยงสูง $5 173,68
18 MAX Invest Capital % 1449 124,79 3,74 ความเสี่ยงสูง €17 438,35
56 trends % 1244 113,28 1,24 ความเสี่ยงสูง $1 971,60
76 saeed-j90 28 112,75 ความเสี่ยงต่ำ $638,25
54 SIGMA-2023 % 424 105,45 2,13 ความเสี่ยงสูง $2 119,13
72 jaju_1628260 2983 79,42 2,94 ความเสี่ยงสูง $960,52
49 Robotic Mind % 376 70,94 1,09 ความเสี่ยงสูง $3 504,30
65 Yourpension % 244 56,42 42,76 ความเสี่ยงปานกลาง €1 244,00
15 Rajabi % 342 37,67 1,14 ความเสี่ยงปานกลาง $22 127,66
32 GPMA invest % 192 31,64 7,69 ความเสี่ยงปานกลาง €7 926,36
53 Hydrogen % 836 29,75 1,17 ความเสี่ยงสูง $2 382,81
4 AC-US30-PLUS Alpha 357 18,79 2,08 ความเสี่ยงปานกลาง €54 810,75
5 Currency0223 % 129 18,76 1,74 ความเสี่ยงสูง $58 055,43
66 Cloud % 67 17,67 1,48 ความเสี่ยงต่ำ $1 176,65