• เข้าสู่ระบบ

คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50

ระดับความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ วัน กำไรรวม% อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ระดับความเสี่ยง การลงทุน
59 hosing_1754014 86 550,78 1,15 ความเสี่ยงสูง $500,21
7 Disco % 757 501,14 1,77 ความเสี่ยงปานกลาง $11 804,93
17 SGOLD INVEST1 % 210 282,54 2,55 ความเสี่ยงสูง $4 318,89
36 Mehrabi % 924 243,08 4,37 ความเสี่ยงสูง $1 615,26
12 Trading_IQ % 568 212,13 4,62 ความเสี่ยงสูง $6 697,42
47 Jamshidi_fx2 58 205,90 8,96 ความเสี่ยงสูง $990,21
1 No Time To Die % 621 193,06 1,08 ความเสี่ยงสูง $81 109,55
28 trends % 1441 159,99 1,27 ความเสี่ยงสูง $2 403,35
4 MAX Invest Capital % 1646 138,79 3,77 ความเสี่ยงสูง €18 521,05
29 SIGMA-2023 % 621 133,09 2,24 ความเสี่ยงสูง $2 404,26
45 jaju_1628260 3180 87,31 2,82 ความเสี่ยงสูง $1 051,40
26 Hydrogen % 1033 35,29 1,20 ความเสี่ยงสูง $2 484,51
10 GPMA invest % 389 34,32 9,54 ความเสี่ยงปานกลาง €8 087,62
41 adrian_1753044 100 28,83 2,03 ความเสี่ยงสูง $1 288,25
42 Euro Bull Dozer % 68 28,51 1,81 ความเสี่ยงสูง $1 285,05
43 MMA_1750813 149 28,28 2,19 ความเสี่ยงสูง $1 280,34
72 Gold Rush 1 % 181 27,27 1,39 ความเสี่ยงสูง $256,56
14 GodmodeTraderDE % 2412 26,36 1,22 ความเสี่ยงสูง €5 302,19
65 69 % 116 10,57 2,67 ความเสี่ยงปานกลาง $339,55
67 Amiri % 294 9,25 1,43 ความเสี่ยงปานกลาง $327,74