• เข้าสู่ระบบ

คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50

ระดับความเสี่ยง

ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ วัน กำไรรวม% อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ระดับความเสี่ยง การลงทุน
23 Disco % 927 533,03 1,68 ความเสี่ยงปานกลาง $2 122,89
2 No Time To Die % 791 235,53 1,09 ความเสี่ยงสูง $91 836,88
16 trends % 1611 211,59 1,31 ความเสี่ยงสูง $2 880,32
6 MAX Invest Capital % 1816 194,69 3,53 ความเสี่ยงสูง €22 846,04
17 SIGMA-2023 % 791 170,34 2,48 ความเสี่ยงสูง $2 788,53
4 25 MasoudN 143 152,53 1,74 ความเสี่ยงปานกลาง $33 741,15
33 jaju_1628260 3350 92,80 2,91 ความเสี่ยงสูง $1 032,17
13 GPMA invest % 559 87,54 8,45 ความเสี่ยงปานกลาง €11 291,96
1 FOREX METALL % 142 86,01 1,32 ความเสี่ยงสูง €95 100,86
22 Cronos % 3751 81,39 1,01 ความเสี่ยงสูง $2 123,19
9 Ivory % 141 75,11 2,12 ความเสี่ยงสูง $16 134,29
31 emadb_1763625 18 67,24 2,40 ความเสี่ยงสูง $1 049,35
34 MMA_1750813 319 61,03 2,37 ความเสี่ยงสูง $1 000,00
32 adrian_1753044 270 53,12 2,47 ความเสี่ยงสูง $1 034,56
10 financialMind % 31 47,98 4,83 ความเสี่ยงปานกลาง $14 348,80
19 Hydrogen % 1203 35,70 1,20 ความเสี่ยงสูง $2 492,18
28 TAB_1764192 4 25,43 10,74 ความเสี่ยงต่ำ $1 254,30
12 FaNaTa Fund % 218 21,44 1,40 ความเสี่ยงปานกลาง $12 527,53
14 FTC Neuro % 231 19,16 4,29 ความเสี่ยงต่ำ $9 774,38
35 SGOLD INVEST1 % 380 18,06 1,70 ความเสี่ยงสูง $999,41