• เข้าสู่ระบบ
คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50

การถอนเงินสูงสุด, %

-100 -60 -40 -20 0
ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ TP - ทั้งหมด อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน การถอนเงินสูงสุด การฝากเงิน PAMM การฝากเงินของผู้จัดการ
1 No Time To Die % 312 511,37 1,65 -70,86 206362,61 $ 85587,90 $
2 Currency 10 22 % 120 12,11 1,24 -6,70 90497,86 $ 285,37 $
3 PERFORMANCE1022 % 118 5,06 1,20 -16,18 83024,77 $ 274,90 $
4 AC-Forex-PLUS Alpha 245 1,99 2,18 -9,95 75246,44 € 305,94 €
5 Gold_Gold % 33 2,00 0,98 -57,46 71874,69 $ 509,99 $
6 STRATEGY022023 27 -22,99 1,48 -36,57 53945,90 € 220,53 €
7 STRATEGY032023 24 -32,11 1,37 -41,06 49713,88 € 203,68 €
8 AC-US30-PLUS Alpha 245 6,36 2,32 -16,51 47351,01 € 319,02 €
9 Currency0223 % 17 0.00 0,00 0.00 45872,50 $ 600,00 $
10 AC-GOLD PLUS Alpha 254 -42,24 1,77 -49,40 39249,39 € 173,32 €
11 Stable Prosperity 207 23,84 1,09 -36,84 35352,23 $ 21144,77 $
12 Prestana1 17 4,62 2,61 -14,16 32536,04 € 313,86 €
13 Rajabi % 230 51,93 1,86 -14,24 29960,80 $ 308,44 $
14 GodmodeTraderDE % 2103 396,12 1,36 -96,93 20817,00 € 20817,00 €
15 AC-35-202DR 269 -48,72 1,43 -61,78 19643,41 € 153,88 €
16 STRATEGY042023 18 -34,32 1,85 -46,52 19009,68 € 197,04 €
17 AC-21-NJ 369 -66,00 1,56 -67,00 16693,42 € 102,05 €
18 AC2016-2021 % 419 -54,75 1,32 -61,31 16638,50 € 135,73 €
19 ACTG-Indizes-SK-1 216 -63,27 1,15 -67,41 16617,52 € 110,21 €
20 MAX Invest Capital % 1337 93,84 3,28 -63,31 15078,09 € 14995,50 €