• เข้าสู่ระบบ
คะแนน

คะแนนของบัญชีที่มีการจัดการ

ซ่อนการกำหนดค่า

จัดการอายุของบัญชี, วันแล้ว

1 90 180 360

เงินทุนของผู้จัดการ, สกุลเงิน USD

0 300 3 000 10 000

ผลกำไรสำหรับช่วงเวลา

ผลกำไรทั้งหมด (TP), %

-100 0 20 50

การถอนเงินสูงสุด, %

-100 -60 -40 -20 0
ค่าเริ่มต้น
ชื่อ อายุ TP - ทั้งหมด อัตราคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน การถอนเงินสูงสุด การฝากเงิน PAMM การฝากเงินของผู้จัดการ
1 No Time To Die % 187 93,42 1,80 -58,70 61686,67 $ 27095,30 $
2 AC-31-2022ML 160 36,42 3,87 -17,06 52213,40 € 409,63 €
3 AC-Forex-PLUS Alpha 120 1,74 2,21 -8,67 51048,65 € 306,19 €
4 AC-GOLD PLUS Alpha 129 -1,82 1,55 -10,39 43196,45 € 295,69 €
5 ACTG-Indizes-SK-1 91 -6,21 1,50 -21,35 42431,23 € 281,81 €
6 AC2004-2021 % 355 -10,12 1,63 -25,14 42167,37 € 237,39 €
7 Stable Prosperity 82 20,21 1,18 -22,06 34325,69 $ 20909,71 $
8 AC2009-2021 % 323 -29,88 1,69 -43,12 32359,75 € 210,39 €
9 AC2003-2021 % 355 -36,22 1,52 -49,00 29846,29 € 191,52 €
10 AC2013-2021 313 -18,34 1,79 -42,57 29742,67 € 183,01 €
11 AC-US30-PLUS Alpha 120 -0,25 25,98 -7,55 25368,17 € 298,45 €
12 G21822FH % 53 -51,03 0,28 -52,87 24873,16 € 146,34 €
13 AC-35-202DR 144 -35,39 1,74 -43,95 24747,24 € 195,50 €
14 G18722US % 77 -48,95 1,08 -55,12 23982,87 € 152,32 €
15 AC2016-2021 % 294 -40,51 1,55 -50,00 21876,80 € 178,58 €
16 QMT CAPITAL % 6 0.00 0,00 0.00 20526,00 $ 500,00 $
17 G17722FK 78 -59,62 0,90 -64,60 19558,12 $ 120,55 $
18 AC-21-NJ 244 -60,17 1,72 -63,86 19557,15 € 119,36 €
19 AC-34-2022SH 144 -55,79 1,56 -65,34 19137,00 € 133,14 €
20 Alpha1-Multiasset-long 116 -1,45 2,26 -21,06 18948,65 € 299,72 €