• เข้าสู่ระบบ

บัญชีการซื้อขายอิสลาม

สามารถใช้ได้สำหรับบัญชีการซื้อขาย MT4 Fixed, MT4 NDD และ MT4 NDD No Commission

คุณลักษณะเด่นของบัญชีการซื้อขายอิสลามคือไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือหักเงินสำหรับการถือครองสถานะการซื้อขายค้างคืน (Swap Free) แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ค่าคอมมิชชั่นที่คงที่จะถูกเรียกเก็บทุกสัปดาห์ในช่วงกลางคืนจากวันพุธถึงวันพฤหัสบดี

เปิดบัญชีอิสลาม

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีประเภทอิสลาม

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีประเภทอิสลาม (MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic และ MT4 NDD No Commission Islamic) โดย FIBO Group, Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") สำหรับลูกค้าของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") คือ:
 

 1. ลักษณะเฉพาะของการซื้อขายบนบัญชี MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic และ MT4 NDD No Commission Islamic คือการไม่มีรายได้จากดอกเบี้ย โดยเฉพาะ:

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการถือครองสถานะการซื้อขายค้างคืน

 2. บริษัทเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบัญชีประเภทอิสลามทุกสัปดาห์ในจำนวน:

  • $100 ต่อ lot มาตรฐานสำหรับสกุลเงิน

  • $200 ต่อ lot มาตรฐานสำหรับโลหะ

  • ค่าคอมมิชชั่นเป็น USD ต่อ lot มาตรฐานสำหรับสกุลเงินดิจิทัลถูกระบุ

  • ค่าคอมมิชชั่นเป็น USD ต่อ lot มาตรฐานสำหรับหุ้นสหรัฐถูกระบุ

  ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกเรียกเก็บในช่วงกลางคืนจากวันพุธถึงวันพฤหัสบดีสำหรับทุกสถานะการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในช่วงเวลาการโอนคำสั่งซื้อขาย (ประมาณ 00:00 EET)

 3. บริษัทมีสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขในการปิดบัญชีประเภทอิสลามของลูกค้าใด ๆ ของบริษัทได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเช่นนี้ บริษัทอาจตามดุลยพินิจของตน:
  • ตัดสินใจปิดทุกสถานะการซื้อขายที่เปิดอยู่บนบัญชีประเภทอิสลามของลูกค้านั้น; และ
  • รียกเก็บค่าสวอปที่ค้างชำระแก่บริษัททั้งปัจจุบันและที่ทำรายการก่อนหน้านี้บนบัญชีการซื้อขายประเภทอิสลาม
  บัญชีทุกประเภทของ MT4 Fixed Islamic, MT4 NDD Islamic และ MT4 NDD No Commission Islamic ของลูกค้าดังกล่าวจะถูกโอนโดยบริษัทไปยังกลุ่มบัญชีการซื้อขาย MT4 Fixed, MT4 NDD และ MT4 NDD No Commission ตามลำดับ

การเปิดบัญชี Islamic หมายความว่าลูกค้าได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้โดยอัตโนมัติ