• เข้าสู่ระบบ

Symbol Bid Ask Spread
0-5 Year Hi Yld Corp Bond Idx ETF Pimco 90.99 91.02 0.03
0-5 Year High Yield Core Ishares 41.55 41.56 0.01
0-5 Year Investment Grade Ishares 48.45 48.49 0.04
0-5 Year Tips Bond Ishares 99.08 99.54 0.46
1-3 Year Treasury Bond Ishares 82.14 82.17 0.03
1-3 Year US Treasury Index ETF Pimco 50.79 50.79 0
1-30 Laddered Treasury Powershares 29.84 29.87 0.03
1-5 Year US Tips Index ETF Pimco 50.99 51 0.01
1-800 Flowers.Com 11.49 11.5 0.01
10+ Year Credit Bond Ishares 58.9 58.9 0
10+ Year Government/Credit Bond Ishares 50 56.46 6.46
10-20 Year Treasury Bd Ishares 109.5 115.04 5.54
1347 Property Insurance Holding 2.98 2.98 0
15+ Year US Tips Index ETF Pimco 59.7 63.49 3.79
1St Constitution Bancorp [Nj] 27.74 27.75 0.01
1St Source Corp 40.77 43.02 2.25
1X Short Alerian MLP Infr ETN UBS E-Tracs 11.96 12.06 0.1
20+ Year Trsy Bear 1X Direxion 13.84 13.84 0
20+ Year Trsy Bear 3X Direxion 106.7 107.8 1.1
20+ Year Trsy Bond Ishares 106.25 106.45 0.2
20+ Year Trsy Bull 3X Direxion 8.86 8.89 0.03
2018 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.18 21.19 0.01
2018 HY C Bd ETF Bulletshares Guggenheim 25.1 25.1 0
2018 Investment Grade Ishares 24.61 24.64 0.03
2018 S&P Amt-Free Municipal Ishares 25.4413 25.4413 0
2019 Amt-Free Muni Term Ishares 25.43 25.47 0.04
2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.08 21.08 0
2020 Corp Bond Bulletshares Guggenheim 21.19 21.19 0
2020 Investment Grade Ishares 24.4 25.5 1.1
2023 Investment Grade Ishares 24.355 24.41 0.055