• ตู้จัดการสำหรับลูกค้า
รายละเอียดของสัญญาฟอเร็กซ์

รายละเอียดของสัญญาฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงิน สเปรด ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
AUD/CAD 8 100 0,02 -1,1 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 10 50 0,08 -2,8 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 5 100 0,08 -1,25 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 12 50 -0,36 -0,66 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/SGD 10 50 -0,5 -0,05 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 SGD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 3 200 -0,78 0,13 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 6 100 0,12 -0,6 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 4 200 -0,7 -0,16 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 10 50 -1,2 0,16 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 9 100 -0,84 -0,05 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 3 200 -0,22 -0,69 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 2 200 -0,47 0,07 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 3 200 -0,41 -0,23 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 12 50 -1,9 0,32 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 2 200 -1,41 0,72 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 10 50 -1,55 0,15 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 10 50 -0,85 0,07 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 7 100 0,25 -1,01 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 7 100 0,05 -0,87 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 30 50 -1,66 0,22 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 3 200 -1,36 0,32 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 10 50 -0,25 -0,34 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 8 100 0,23 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/SGD 15 50 -0,3 -0,18 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 SGD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 4 200 -0,16 -0,27 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 4 200 0,04 -1,06 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 3 200 0,52 -1,35 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/DKK 30 50 4,1 -8,5 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 DKK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/HKD 10 50 -2,2 -2,9 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 HKD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 3 200 0,48 -1,52 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 5 100 -0,25 -0,35 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SGD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
คู่สกุลเงิน สเปรด ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
AUD/DKK 40 30 1,2 -3,9 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 DKK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/SEK 75 30 1,3 -5,1 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 SEK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/ZAR 150 30 -25 11 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 ZAR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/CHF 6 30 0,25 -0,73 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 10 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/MXN 150 30 -35 21 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 10 MXN 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/NOK 40 30 -8,1 2,4 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 10 NOK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/SEK 50 30 -4 -1,7 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 10 SEK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CZK 30 30 -2,5 0,8 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 100 CZK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/DKK 10 30 -1,7 -2,6 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 DKK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/HUF 50 30 -2,6 -0,8 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 1 000 HUF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 150 50 -7,5 -1,13 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 NOK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/PLN 40 30 -3,5 0,5 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 PLN 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 150 50 -4,2 -4,75 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SEK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SGD 15 30 -1,7 0,7 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 SGD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/ZAR 100 30 -42 27 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 ZAR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/DKK 80 30 0,8 -5,5 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 DKK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NOK 80 30 -4,5 -1,7 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 NOK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/SEK 80 30 -0,4 -6,8 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 SEK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/SGD 20 30 -1,3 0,2 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 SGD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/ZAR 150 30 -45 20 100 000 GBP 100 000 GBP 25 000 GBP 10 ZAR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 10 30 0,14 -0,75 100 000 NZD 100 000 NZD 25 000 NZD 10 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
SGD/JPY 10 30 0,15 -0,9 100 000 SGD 100 000 SGD 25 000 SGD 1 000 JPY 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CZK 25 30 -0,09 -1,1 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 100 CZK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/HUF 25 30 0,9 -3,4 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 1 000 HUF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/MXN 150 50 -48 3,8 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 MXN 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 100 50 -3,5 -3,7 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 NOK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 100 50 -2,5 -3,5 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 SEK 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/PLN 25 30 -3,6 -0,65 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 PLN 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/ZAR 150 50 -32 6,5 100 000 USD 100 000 USD 25 000 USD 10 ZAR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

เลเวอเรจ

เครื่องมือ Ticker สเปรด ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
SILVER 5 40 -0,27 -0,04 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 50 USD จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
GOLD 5 40 -13,9 1,7 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 10 USD จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC (Bitcoin) 5000 100 -0,069 % 1 BTC 1 024 USD 256 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH (Bitcoin Cash) 800 100 -0,069 % 1 BCH 30,2 USD 7,55 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH (Dash) 300 1000 -0,069 % 1 DASH 11,2 USD 2,81 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,069 % 1 ETC 0,6 USD 0,15 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH (Ethereum) 400 1000 -0,069 % 1 ETH 21,4 USD 5,34 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC (Litecoin) 150 1000 -0,069 % 1 LTC 9,3 USD 2,33 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR (Monero) 200 1000 -0,069 % 1 XMR 8,2 USD 2,06 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP (Ripple) 50 1000 -0,069 % 100 XRP 3,2 USD 0,79 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC (Zcash) 200 1000 -0,069 % 1 ZEC 7,1 USD 1,78 USD 0,01 USD 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะได้รับการคำนวณดังนี้: ตัวอย่าง เรามีการเปิดสถานะการซื้อที่ 1.0 EUR/USD และการขายสถานะที่ 1.0 EUR/USD; สำหรับการล็อกสถานะนี้ (มีเลเวอเรจที่ 1 ถึง 100) สำหรับหลักประกัน MT4 จะเป็น 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR

4 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์

การประกาศสำคัญ
โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณจะได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย FIBO Group Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสและควบคุมโดย CySEC โปรดทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดด้านธุรกรรมผ่านลิงก์ คลิก "ยกเลิก" เพื่ออยู่บนหน้านี้ต่อ