• เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างของตาราง

ในการสร้างตารางราคาในระบบการเทรด MetaTrader 4 ราคาทั้งราคาสูงสุด (สูง) และราคาขั้นต่ำ (ต่ำ) จะถูกใช้ที่ราคาเสนอซื้อ

ขนาดล็อตขั้นต่ำ

ล็อตมาตรฐานจะแสดง 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐานซึ่งล็อตขั้นต่ำคือ 0.01 ของล็อตมาตรฐาน (หรือ 1,000 ของสกุลเงินฐาน)

เมื่อทำงานกับไมโครล็อต (0.01-0.09) จะสามารถดำเนินการหนึ่งธุรกรรมต่อวินาทีได้เท่านั้น

กฎสำหรับการใช้และดำเนินการคำสั่งเพื่อซื้อหรือขายล่วงหน้า (pending order)

การรับและการแก้ไขคำสั่ง Pending Stop order อาจหยุด 3 นาทีก่อนการปล่อยตัวเลขเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญและข่าวทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่สำคัญ

สามารถวางคำสั่งเพื่อซื้อหรือขายล่วงหน้า (pending order) หรือ T/P และคำสั่งซื้อ S/L ไม่ใกล้เกินกว่าสเปรดต่อตราสาร ระยะห่างขั้นต่ำสำหรับคำสั่งซื้อ S/L อาจเพิ่มขึ้นเป็น 10 สเปรด 10 นาทีก่อนปล่อยตัวเลขสถิติเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สำคัญและข่าวทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญ 30 นาทีก่อนหน้าตลาดปิด ระดับสำหรับคำสั่งซื้อ S/L จะเพิ่มขึ้น 25 สเปรด กฎนี้ใช้กับการเปิดคำสั่งเพื่อซื้อหรือขายล่วงหน้า (pending order) และคำสั่งซื้อขายในตลาดที่มี S/L ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในช่วงของ 10 (25) สเปรด

ในกรณีที่มีการวางคำสั่งซื้อ S/L ภายในช่วง 10 สเปรดแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้ซอฟต์แวร์ MetaTrader 4 ในการแก้ไขคำสั่งซื้อ S/L และ T/P ที่เชื่อมต่อกันแบบแยกต่างหาก ดังนั้นแล้วความพยายามใด ๆ ในการแก้ไข T/P จะถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขและการลบคำสั่งซื้อ T/P และ S/L ออกเช่นเดียวกับการแก้ไขหรือปิดคำสั่งเพื่อซื้อหรือขายล่วงหน้า (pending order)ใด ๆ จะถูกปฏิเสธถ้าหากว่าราคาตลาดอยู่ใกล้กับรายการดังกล่าว 2 pips

การดำเนินคำสั่งซื้อในกรณีที่ตลาดเปิดโดยมีช่องว่างหรือมีช่องว่างเกิดขึ้นในระหว่างวัน 

หากตลาดเปิดโดยมีช่องว่างหรือมีช่องว่างเกิดขึ้นในระหว่างวัน (โดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นหลังสุดสัปดาห์หรือวันหยุด เมื่อปล่อยข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค ข่าวเศรษฐกิจหรือทางการเมืองที่สำคัญ หรือในเหตุการณ์สุดวิสัย) โดยจะมีการดำเนินคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้:

  • ดำเนินคำสั่งซื้อ Take Profit (T/P) ตามราคาที่ระบุ; 
  • ดำเนินคำสั่งซื้อ Stop Loss (S/L) ตามราคาที่ระบุ;
  • ตั้งค่าคำสั่งซื้อ Stop Loss (S/L) สำหรับการล็อกสถานะ โดยดำเนินการตามราคาตลาดครั้งแรก;
  • ดำเนินการ Limit orders ตามราคาที่ระบุ;
  • คำสั่งซื้อ Buy Stop และ Sell Stop สำหรับการเปิดสถานะจะดำเนินการตามราคาตลาดครั้งแรก 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาร์จิ้น 

หากเมื่อใดก็ตามที่หุ้นทุน (ยอดคงเหลือปัจจุบันที่รวมถึงการเปิดสถานะ) เท่ากับหรือต่ำกว่า 20% ของมาร์จิ้นที่ใช้จากสถานะที่เปิดแล้ว โบรกเกอร์จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเขาเพื่อปิดการเปิดสถานะหนึ่งรายการหรือทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาร์จิ้น

ข้อกำหนดมาร์จิ้นอาจเพิ่มจาก 0.5% ถึง 2% ในสุดสัปดาห์และวันหยุด (เช่น เลเวอเรจสูงสุดคือ 1:50 สำหรับช่วงนั้น ๆ) ลูกค้าจะต้องทำให้การเปิดสถานะสอดคล้องกับข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาการประมูล

ข้อจำกัด

จะมีการลบคำสั่งซื้อที่รอกำเนินการ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP โดยอัตโนมัติภายใน 180 วันหลังจากบรรจุ

เงินปันผลสำหรับ CFD หุ้น

ไม่มีการปรับเปลี่ยนเงินปันผลสำหรับ CFD หุ้น - นั่นคือ ผู้ถือสถานะซื้อไม่จะได้รับเงินปันผล และเงินปันผลจะไม่ถูกหักจากผู้ถือสถานะขาย

หลังจากการปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผล สถานะทั้งหมดที่เปิดอยู่ในสัญญาที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดอย่างบังคับในราคาตลาดสุดท้ายของการซื้อขายก่อนวันที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผล นอกจากนี้ คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดในสัญญาที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก การวางคำสั่งซื้อและการซื้อขายในสัญญาที่เกี่ยวข้องจะกลับมาดำเนินการในโหมดมาตรฐานตั้งแต่การเปิดการซื้อขายในวันที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผล

วันที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลที่จะมาถึงสำหรับ CFD หุ้นสามารถดูได้ในข้อกำหนดสัญญา

การแบ่งหุ้น (การรวมหุ้น) สำหรับ CFD หุ้น

หลังจากการปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่แบ่งหุ้น (การรวมหุ้น) สถานะทั้งหมดที่เปิดอยู่ในสัญญาที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดอย่างบังคับในราคาตลาดสุดท้ายของการซื้อขายก่อนวันที่แบ่งหุ้น (การรวมหุ้น) นอกจากนี้ คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดในสัญญาที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก การวางคำสั่งซื้อและการซื้อขายในสัญญาที่เกี่ยวข้องจะกลับมาดำเนินการในโหมดมาตรฐานตั้งแต่การ

เงื่อนไขพิเศษ

ดังนั้นแล้ว FIBO Group ขอแจ้งให้ลูกค้าทั้งหมดทราบว่าสเปรดในบัญชีประเภทนี้อาจเพิ่มขึ้นชั่วคราวเนื่องจากความผันผวนที่สูง (หรือ) ความผันผวนที่ต่ำในตลาด ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสเปรดที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวสำหรับคู่สกุลเงินดังกล่าวได้ในเงื่อนไขการเทรด (ส่วนรายละเอียดของสัญญา) ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้สะดวกในการสร้างความคุ้นเคยกับสเปรดที่เกิดขึ้นจริงสำหรับคู่สกุลเงินดังกล่าว ลูกค้าควรเยี่ยมชมส่วนของเว็บไซต์ที่เอ่ยถึงด้านบนนี้อย่างสม่ำเสมอ