• เข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขาย CFD (วันประกาศอิสรภาพ)

02 กรก 2024

การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขาย CFD (วันประกาศอิสรภาพ)

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โปรดทราบว่าเนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายใน CFD บางรายการในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม ตารางเวลาการซื้อขาย (EET) สำหรับวันที่ดังกล่าวสามารถดูได้ ที่นี่

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.