• เข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนแปลงเวลาในการซื้อขายเนื่องในวันฉลองวันประกาศอิสรภา­พของสหรัฐอเมริกา

01 กรก 2024

การเปลี่ยนแปลงเวลาในการซื้อขายเนื่องในวันฉลองวันประกาศอิสรภา­พของสหรัฐอเมริกา

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

โปรดทราบว่าเนื่องในโอกาสฉลองวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาใ­นวันที่ 4 กรกฎาคม 2024 เวลาในการซื้อขายสำหรับเครื่องมือ Gold, Silver, XAUUSD, XAGUSD จะมีการเปลี่ยนแปลง การซื้อขายในเครื่องมือเหล่านี้จะปิดตั้งแต่เวลา 19:30 EET ของวันที่ 04.07.2024 ถึงเวลา 01:05 EET ของวันที่ 05.07.2024

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.