• เข้าสู่ระบบ

หุ้นสหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขาย (วันประกาศอิสรภาพ)

02 กรก 2024

หุ้นสหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขาย (วันประกาศอิสรภาพ)

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โปรดทราบว่าเนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายในสัญญาหุ้นสหรัฐฯ ในวันที่ 3 และ 4 กรกฎาคม:

  • 3 กรกฎาคม: 16:35-20:10 (EET)
  • 4 กรกฎาคม: ไม่มีการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.