• เข้าสู่ระบบ
21 กัน 2021

CFD — โรลโอเวอร์ (SUGAR)

เรียน ลูกค้า

โปรดทราบว่าขั้นตอนโรลโอเวอร์ SUGAR จะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ 27.09.2021:

  1. จะสามารถใช้สัญญา SUGAR.MAR2 ใหม่สำหรับการเทรดได้แล้ว
  2. SUGAR.OCT1 สัญญาจะได้รับการตั้งค่าไว้ในโหมด “ปิดเท่านั้น”
  3. สถานะที่เปิด SUGAR.OCT1 ทั้งหมดควรชำระก่อนสิ้นสุดช่วงการเทรดในวันที่ 29.09.2021

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.