• เข้าสู่ระบบ

CFD — โรลโอเวอร์ (US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100)

08 กัน 2021

CFD — โรลโอเวอร์ (US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100)

เรียน ลูกค้า

โปรดทราบว่าขั้นตอนโรลโอเวอร์ US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 จะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ 13.09.2021:

  1. จะสามารถใช้สัญญา US500.DEC1, USTECH.DEC1, US30.DEC1, GERMAN.DEC1, ESTX50.DEC1, UK100.DEC1 ใหม่สำหรับการเทรดได้แล้ว
  2. US500.SEP1, USTECH.SEP1, US30.SEP1, GERMAN.SEP1, ESTX50.SEP1, UK100.SEP1 สัญญาฉบับนี้ จะได้รับการตั้งค่าในโหมด “ปิดเท่านั้น”
  3. สถานะที่เปิด US500.SEP1, USTECH.SEP1, US30.SEP1, GERMAN.SEP1, ESTX50.SEP1, UK100.SEP1 ทั้งหมดควรชำระก่อนสิ้นสุด ช่วงการเทรดในวันที่ 16.09.2021

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.