• เข้าสู่ระบบ

CFD — โรลโอเวอร์ (NATGAS, GASLN, HTOIL)

21 กัน 2021

CFD — โรลโอเวอร์ (NATGAS, GASLN, HTOIL)

เรียน ลูกค้า

โปรดทราบว่าขั้นตอนโรลโอเวอร์ NATGAS, GASLN, HTOIL จะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ 27.09.2021:

  1. จะสามารถใช้สัญญา NATGAS.NOV1, GASLN.NOV1, HTOIL.NOV1 ใหม่สำหรับการเทรดได้แล้ว
  2. GASLN.OCT1, HTOIL.OCT1 สัญญาฉบับนี้ จะได้รับการตั้งค่าในโหมด “ปิดเท่านั้น”
  3. สถานะที่เปิด NATGAS.OCT1 ทั้งหมดควรชำระก่อนปิดช่วงการเทรดในวันที่ 27.09.2021 และสัญญา GASLN.OCT1, HTOIL.OCT1 — ก่อนปิดช่วงการเทรดในวันที่ 29.09.2021

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.