• เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมคำนวณ CFD

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น สเปรด Spreadswert Positionswert เลเวอเรจ
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 167,070 USD 67
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 96,950 USD 39
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 83,875 USD 56
USOIL 1 500 USD 0,08 USD 80,00 USD 83,130 USD 55
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 66,760 USD 67
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 104,257 USD 70
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 140,679 USD 94
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 34,163 USD 68
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 46,713 USD 67
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 68,388 USD 68
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 19,824 USD 50
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 179,588 USD 72
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 219,160 USD 73
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 144,015 USD 72
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 130,675 USD 87
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 299,300 EUR 75
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 32,635 EUR 47
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 68,110 GBP 68
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 112,085 USD 140