• เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมคำนวณ CFD

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น สเปรด Spreadswert Positionswert เลเวอเรจ
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 189,250 USD 76
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 113,600 USD 45
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 90,775 USD 61
USOIL 1 500 USD 0,08 USD 80,00 USD 94,470 USD 63
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 28,940 USD 29
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 107,633 USD 72
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 137,449 USD 92
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 24,200 USD 48
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 29,025 USD 41
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 65,213 USD 65
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 29,467 USD 74
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 215,900 USD 86
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 295,060 USD 98
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 169,050 USD 85
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 159,200 USD 106
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 384,675 EUR 96
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 41,585 EUR 59
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 76,515 GBP 77
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 106,305 USD 133