• เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมคำนวณ CFD

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น สเปรด Spreadswert Positionswert เลเวอเรจ
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 194,170 USD 78
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 118,900 USD 48
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 105,175 USD 70
USOIL 1 500 USD 0,08 USD 80,00 USD 79,650 USD 53
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 27,120 USD 27
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 108,314 USD 72
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 134,035 USD 89
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 34,288 USD 69
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 37,775 USD 54
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 76,425 USD 76
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 23,733 USD 59
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 202,375 USD 81
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 241,490 USD 80
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 169,150 USD 85
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 137,075 USD 91
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 377,825 EUR 94
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 41,455 EUR 59
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 77,480 GBP 77
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 101,580 USD 127