• เข้าสู่ระบบ

โปรแกรมคำนวณ CFD

เครื่องมือ Ticker มาร์จิ้นเริ่มต้น สเปรด Spreadswert Positionswert เลเวอเรจ
GLD 2 500 USD 0,50 USD 50,00 USD 234,350 USD 94
SLVR 2 500 USD 2,00 cent 100,00 USD 147,900 USD 59
COPPER 1 500 USD 0,50 cent 125,00 USD 112,163 USD 75
USOIL 1 500 USD 0,06 USD 60,00 USD 80,730 USD 54
NATGAS 1 000 USD 1,50 cent 150,00 USD 29,020 USD 29
GASLN 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 104,693 USD 70
HTOIL 1 500 USD 0,25 cent 105,00 USD 106,092 USD 71
CORN 500 USD 1,00 cent 50,00 USD 22,488 USD 45
WHEAT 700 USD 1,00 cent 50,00 USD 29,100 USD 42
SOY 1 000 USD 1,00 cent 50,00 USD 58,600 USD 59
SUGAR 400 USD 0,05 cent 56,00 USD 21,134 USD 53
US500 2 500 USD 1,00 point 50,00 USD 278,288 USD 111
USTECH 3 000 USD 3,00 point 60,00 USD 404,565 USD 135
US30 2 000 USD 6,00 point 30,00 USD 196,495 USD 98
JAP225 1 500 USD 20,00 point 100,00 USD 193,375 USD 129
GERMAN 4 000 EUR 4,00 point 100,00 EUR 458,825 EUR 115
ESTX50 700 EUR 4,00 point 40,00 EUR 49,615 EUR 71
UK100 1 000 GBP 3,50 point 35,00 GBP 82,390 GBP 82
$INDEX 800 USD 0,08 point 80,00 USD 104,855 USD 131