• เข้าสู่ระบบ
หมดอายุแล้ว

ฝากครั้งแรก 20%

16 สิงหาคม — 31 ธันวาคม 2023

ลูกค้า FIBO Group มีโอกาสที่จะได้รับโบนัส 20% เมื่อเปิดและฝากเงินในบัญชีซื้อขาย MT4 Fixed, MT4 NDD หรือ MT4 NDD โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น

แสดงเพิ่มเติม
X

ฝากครั้งแรก 20%

16 สิงหาคม — 31 ธันวาคม 2023
ฝากครั้งแรก 20%

ลูกค้า FIBO Group มีโอกาสที่จะได้รับโบนัส 20% เมื่อเปิดและฝากเงินในบัญชีซื้อขาย MT4 Fixed, MT4 NDD หรือ MT4 NDD โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ชื่อโปรแกรม: "20% สำหรับการฝากครั้งแรก"

1.2. ระยะเวลาโปรโมชั่น: ถึง 31 ธันวาคม 2566

1.3. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น: ลูกค้าใหม่ของบริษัทเสนอการยืนยันการซื้อขายกับโบรกเกอร์อื่นในบัญชีซื้อขายจริง

1.4. ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นสามารถเปิดบัญชีโบนัสได้ ซึ่งจะได้รับเครดิตเป็นจำนวนโบนัสเป็นจำนวน 20% ของเงินฝาก

2. เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

2.1. โบนัสจะถูกคำนวณสำหรับลูกค้า FIBO Group แต่ละรายที่ไม่เคยฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายจริงของตนจนถึงเวลาที่โปรโมชันเริ่มต้น

2.2. ในการรับโบนัส คุณต้อง:

2.2.1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของนักลงทุน (ใบแจ้งยอด) และ/หรือรหัสผ่านจากบัญชีจริงที่เปิดกับโบรกเกอร์อื่นไปยังที่อยู่อีเมล [email protected] หรือผ่านบัญชีส่วนบุคคล (ส่วน " การสนับสนุน - ถามคำถาม");

2.2.2. รับรหัสโปรโมชั่นหลังจากยืนยันธุรกรรมจริงกับโบรกเกอร์อื่นสำเร็จแล้ว

2.2.3. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เปิดบัญชีซื้อขายเช่น MT4 Fix, MT4 NDD หรือ MT4 NDD ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีส่วนตัว เมื่อเปิดบัญชี ให้เลือกตัวเลือก "โปรแกรมโบนัส" เลือกโปรโมชั่น "ฝากครั้งแรก 20%" และป้อนรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับในกล่องที่เปิดขึ้น

2.2.4. เปิดใช้งานบัญชีซื้อขาย (ฝากเงินอย่างน้อย $50 หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

2.2.5. เปิดใช้งานโบนัสโดยคลิกปุ่ม "เปิดใช้งานโบนัส" บนหน้าข้อมูลบัญชีของบัญชีส่วนบุคคล

2.3. ในกรณีที่ดำเนินการทุกขั้นตอนสำเร็จ คุณจะได้รับการยืนยัน: "เปิดใช้งานโบนัสสำเร็จแล้ว!"

3. คำนวณและเครดิตโบนัส

3.1. จำนวนโบนัสคือ 20% ของจำนวนเงินจริงในบัญชีซื้อขาย ณ เวลาที่เปิดใช้งานโบนัส แต่ไม่เกิน $5,000

3.2. โบนัสจะเข้าบัญชีซื้อขายทันทีเมื่อเปิดใช้งาน

3.3. โบนัสสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เงินที่ฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลังจากเปิดใช้งานโบนัสก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับเครดิต

ตัวอย่าง: ลูกค้าลงทะเบียนบัญชีซื้อขายและฝากเงิน 3000$, 700$ และ 300$ จากนั้นจึงเปิดใช้งานโบนัส จำนวนโบนัสจะอยู่ที่ 800 USD (4,000 USD x 0.20) ยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดคือ 4800 USD หากหลังจากเปิดใช้งานโบนัสแล้ว ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายอีกครั้ง โบนัสจะไม่เพิ่มขึ้น แต่ยอดคงเหลือรวมของบัญชีซื้อขายจะเพิ่มขึ้น - ตามจำนวนเงินเพิ่มเติม

4. ใช้โบนัส

4.1. มูลค่าสุทธิจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนโบนัส

4.2. โบนัสสามารถใช้ในการซื้อขายและการขาดทุนที่เกิดขึ้นได้

4.3. โบนัสที่เสนอไม่สามารถถอนออกได้ (ไม่สามารถถอนออกจากบัญชีโบนัสได้)

4.4. เมื่อถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน จำนวนโบนัสจะลดลงตามสัดส่วนกับจำนวนเงินที่ถอนออก
เมื่อถอนเงินฝากหลังจากเปิดใช้งานโบนัส รวมถึงกำไรจากบัญชี ขนาดของโบนัสจะไม่ลดลง
ตัวอย่าง: ลูกค้าทำการฝากเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 4,000 USD จากนั้นจึงเปิดใช้งานโบนัส จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีจะเป็น: $4000 + $4000 x 0.2 = $4800
ก) ลูกค้าตัดสินใจถอนเงินจำนวน $1,000
โบนัสจะลดลงตามอัตราส่วน $200 ($1,000x 0.2) และจะมีเงินเหลือ $3,600 ในบัญชีซื้อขาย
b) หลังจากเปิดใช้งานโบนัสแล้ว
ลูกค้าเพิ่ม $500 และทำการซื้อขาย ลูกค้าทำกำไรได้ $500: จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีซื้อขายสูงถึง 5800 USD ลูกค้าตัดสินใจถอนเงิน $1,000 การถอนเงินที่เกินกว่าเงินฝากเริ่มแรกจะไม่ทำให้จำนวนโบนัสลดลง­ ในบัญชีซื้อขายจะยังคงอยู่: $5800 - $500 - $500 = $4800
c) ลูกค้ามีกำไรคงที่
ด้วยจำนวนเงิน $500 ส่งผลให้มีจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายสูงถึง $5300 ลูกค้าตัดสินใจถอนเงิน $1,000 นอกเหนือจากกำไร $500 แล้ว ส่วนหนึ่งของเงินฝากเริ่มแรกจะถูกถอนออก $1,000 - $500 = $500 โบนัสจะลดลงเป็นจำนวน $500 x 0.2 = $100 รวมแล้วเหลือจำนวนเงินดังนี้
ในบัญชี: $5300 - $1,000 - $100 = $4200 โดยที่ $3,500 เป็นเงินฝากเริ่มต้น และ $700 เป็นโบนัส

5. ขีดจำกัดโบนัส

5.1. ส่วนลด 20% ในการฝากครั้งแรกสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.2. โบนัสจะเครดิตเข้าตามจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีซื้อขายโดยการโอนโดยตรงโดยใช้วิธีการใด ๆ ที่แสดงอยู่ในส่วน "ฝากเงินเข้าบัญชี" ของบัญชีส่วนตัว ไม่ยอมรับการเติมเงินในบัญชีซื้อขายโดยการโอนเงินภายในจากบัญชีซื้อขายอื่น

5.3. โบนัสที่เสนอเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น "ฝากเงินครั้งแรก 20%" ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัสและข้อเสนออื่นๆ ของบริษัทได้

5.4. การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายโดยการโอนเงินภายในจากบัญชีซื้อขายอื่นจะไม่นับรวมในโบนัส

5.5. อย่าซื้อขายในบัญชีโบนัสจนกว่าโบนัสจะเปิดใช้งาน มิฉะนั้น บัญชีโบนัสจะไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสได้

5.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้โบนัสหรือยกเลิกโบนัสที่ได้รับเมื่อใดก็ได้ หากมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าลูกค้าได้ฝากเงินในบัญชีซื้อขาย (โบนัส) ด้วยจำนวนเงินที่ลูกค้าถอนออกจากบัญชีซื้อขายของคุณก่อนหน้านี้ ( บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) กับบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านตัวแทนรับชำระเงินหรือระบบการชำระเงินใด ๆ ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอนเงินผ่านธนาคาร การโอนเงินโดยใช้ระบบการชำระเงินใด ๆ เป็นต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการยกเลิกโบนัส รวมถึง Margin Call และ Stop Out 5.7. ลูกค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธการรับโบนัสและยกเลิกโบนัสที่ได้รับภายใน 5 วันทำการ โดยส่งคำขอไปที่อีเมล: [email protected]

6. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น

6.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นตลอดจนยกเลิกโปรโมชั่นปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยกเลิกโปรโมชั่นใช้ไม่ได้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นในขณะที่ยกเลิก

6.2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ FIBO Group ในส่วน “ธุรกรรม — โปรโมชั่น”

6.3 สามารถถามคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของโปรโมชั่นได้ทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ในส่วนแชทออนไลน์ของเว็บไซต์บริษัท ในส่วน "ถามคำถาม" ในบัญชีส่วนตัว หรือทางอีเมล์ service@fibogroup .com .

หมดอายุแล้ว

โบนัสต้อนรับ 30 USD

15 มิถุนายน — 31 ตุลาคม 2023

ถึงเวลาสมัครสมาชิก FIBO Group และเริ่มทำเงินได้ทันที!

แสดงเพิ่มเติม
X

โบนัสต้อนรับ 30 USD

15 มิถุนายน — 31 ตุลาคม 2023
โบนัสต้อนรับ 30 USD

ถึงเวลาสมัครสมาชิก FIBO Group และเริ่มทำเงินได้ทันที!

โบนัสต้อนรับ 30 USD — เงื่อนไขของโปรแกรม

 

 1. เงื่อนไขทั่วไป

  1. โบนัสต้อนรับ 30 USD (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าโบนัสต้อนรับ) เป็นทุนเริ่มต้นที่มอบให้กับลูกค้าของ FIBOGROUP ที่ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์ของโปรแกรม
  2. โบนัสต้อนรับรวม 30 USD สามารถจัดสรรโบนัสต้อนรับให้กับบัญชีโดยใช้สกุลเงินอื่นเป็นหลัก ในกรณีดังกล่าว โบนัสต้อนรับจะแปลงเป็นสกุลเงินหลักของบัญชี โดยใช้อัตราการแปลงค่าภายในของบริษัท
  3. โบนัสเพื่อการต้อนรับมีให้เฉพาะในประเภทบัญชีต่อไปนี้ของแพลตฟอร์ม MetaTrader 4: MT4 NDD, MT4 Fixed
  4. ไม่มีโบนัสสำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสหรือฝากเงินก­่อนหน้านี้
  5. เพื่อให้มีสิทธิ์รับโบนัสต้อนรับ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
   1. ยืนยันความถูกต้องของที่อยู่อีเมลของคุณ 
   2. ยืนยันความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
   3. ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลให้เสร็จสิ้น ซึ่งมีสองขั้นตอนสำคัญ - การยืนยันรายละเอียดหนังสือเดินทางและการยืนยันที่อยู่ของคุณ
  6. ลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิ์รับโบนัสต้อนรับเพียงครั้งเดียว
 2. การรับโบนัสต้อนรับ

  1. ในการรับโบนัสต้อนรับ คุณต้องป้อนรหัสเฉพาะในพื้นที่ลูกค้าของคุณ รหัสนี้ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้หรือจะเป็นการจัดหาให้โดยผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถสอบถามผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ได้รับโบนัสต้อนรับของคุณ
  2. เพื่อเปิดใช้รหัสโบนัสต้อนรับ คุณต้อง:
   1. เริ่มใช้บัญชีเทรดในแบบใดแบบหนึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ระหว่างการตั้งค่าบัญชี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "โปรแกรมโบนัส"
   2. เลือกตัวเลือกเฉพาะสำหรับ "โบนัสต้อนรับ 30 USD"
   3. เลือกเงื่อนไขพิเศษ "โบนัสต้อนรับ 30 USD"
   4. สุดท้าย ป้อนรหัสโปรโมที่คุณได้รับ
  3. โบนัสเพื่อการต้อนรับจะถูกโอนไปยังบัญชีของลูกค้าทันทีเมื่อป้อนรหัสส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม ในการเปิดใช้งานโบนัส คุณต้องฝากเงินอย่างน้อย 10 USD เข้าบัญชีซื้อขายนี้โดยใช้วิธีการชำระเงินใดๆ ที่มีในประเทศของคุณ
 3. การใช้งานโบนัสต้อนรับ

  1. สามารถใช้ทั้งเงินของลูกค้าเองและเงินพิเศษในการเทรดได้โดยไม่มีข้อจำกัดและข้อห้ามใด ๆ ในกรณีดังกล่าว สามารถใช้เงินพิเศษในช่วง "ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม" (drawdown) หรืออีกนัยหนึ่ง จะไม่มีการตัดเงินออกจากบัญชีหากหุ้นทุนในบัญชีน้อยกว่าเงินพิเศษจนกว่าจะเกิดการปิดคำสั่งเทรดอัตโนมัติ (Stop Out)
  2. ในช่วง "ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสม" (drawdown) เงินทุนของลูกค้าจะถูกตัดออกก่อน รวมถึงกรณีที่ทำการฝากเงินหลังจากได้รับโบนัสต้อนรับแล้ว
  3. ลูกค้ามีอิสระในการถอนกำไรออกจากบัญชีโดยไม่มีข้อห้ามใด ๆ หากลูกค้าเสร็จสิ้นการเทรด 16 รายการในทิศทางใด ๆ ด้วยขนาดล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน หรือจำนวนเงินเทียบเท่ากับปริมาณตาม 2.5 USD ของเงินโบนัสสำหรับขนาดล็อตมาตรฐานหนึ่งขนาด การเทรดคริปโตเคอร์เรนซี CFD ไม่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณที่กำหนดในการถอนกำไรหรือโบนัส
 4. การยกเลิกและการตัดออก

  1. เมื่อเกิดการปิดคำสั่งเทรดอัตโนมัติ (Stop Out) เงินพิเศษจะถูกตัดออกจากบัญชีของลูกค้า
  2. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโบนัสต้อนรับที่ได้รับได้ทุกเมื่อ
  3. โปรดทราบว่า FIBOGROUP มีอำนาจในการปฏิเสธที่จะให้โบนัสต้อนรับหรือลบโบนัสต้อนรับ 30 USD ที่ได้รับก่อนหน้านี้ออกจากบัญชีได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการระบุเหตุผล นอกจากนี้ยังสามารถเพิกถอน (ยกเลิก) ธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยเงินเพิ่มเติม โดยจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับ (เห็นด้วยและยอมรับ) เงื่อนไขนี้จากช่วงเวลาที่ฝาก "โบนัสต้อนรับ 30 USD" เข้าในบัญชีเทรดของตน
หมดอายุแล้ว

RDO-Bonus 5%

15 ตุลาคม — 31 ธันวาคม 2021

ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นและรับโบนัสเงินฝาก 5% เมื่อเปิดบัญชี MT4 NDD ใหม่ในสกุลเงินดิจิทัล RDO.

แสดงเพิ่มเติม
X

RDO-Bonus 5%

15 ตุลาคม — 31 ธันวาคม 2021
RDO-Bonus 5%

ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นและรับโบนัสเงินฝาก 5% เมื่อเปิดบัญชี MT4 NDD ใหม่ในสกุลเงินดิจิทัล RDO.

เงื่อนไขโปรโมชั่น «RDO-Bonus 5%».

 

 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโปรโมชั่น: «RDO-โบนัส 5%». กำหนดเวลา: ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วม: ลูกค้าของ FIBO Group, Ltd (BVI) ภายในกำหนดเวลาข้างต้น เปิดและฝากบัญชี MT4 NDD ในสกุลเงินดิจิทัล RDO ผู้เข้าร่วมอาจเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า ประเภทบัญชีโบนัสคือ MT4 NDD บัญชีประเภทอื่นจะไม่สามารถใช้ได้.

 

2. เงื่อนไขการเข้าร่วม

โบนัสสำหรับลูกค้าแต่ละรายของ FIBO Group, Ltd (BVI) เมื่อ:

 • ภายในระยะเวลาข้างต้น ให้เปิดบัญชีประเภท MT4 NDD และเลือกสกุลเงินของบัญชีเป็น RDO

 • เติมเงินในบัญชีด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงการโอนเงินภายในจากบัญชีอื่น.

 

3. การคำนวณโบนัส


โบนัสมีมูลค่าเท่ากับ 5% ของมูลค่ารวมของเงินที่ฝากเข้าบัญชี

ตัวอย่าง: ลูกค้าเปิดบัญชี MT4 NDD ด้วยสกุลเงิน RDO และฝากเงิน 1,000 USD จำนวนโบนัสจะเป็น 50 USD
โบนัสจะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากฝากเงิน
โบนัสจะคงอยู่ในบัญชีนั้นอย่างไม่มีกำหนด

โบนัสจะถูกเครดิตจนกว่าโปรแกรมจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2021.

 

4. ถอนเงิน

โบนัสสามารถถอนออกจากบัญชีได้หลังจาก 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับเครดิตโดยไม่มีข้อกำหนดอื่นใด
โบนัสไม่สามารถถอนออกก่อนกำหนดได้ เมื่อทำการถอนเงินออกจากบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนั้น โบนัสจะถูกยกเลิกจากบัญชี กำไรที่ได้จากการซื้อขายด้วยเงินโบนัสซึ่งสามารถถอนออกได้โดยไม่มีเงื่อนไข.

 

5. ข้อจำกัด

โบนัสคำนวณจากจำนวนเงินที่ฝากเข้าในบัญชี MT4 NDD ที่เปิดในหน่วย RDO
เมื่อคุณโอนเงินภายในจากบัญชีอื่นไปยังบัญชี MT4 NDD ที่เพิ่งเปิดใหม่ คุณจะได้รับโบนัสด้วย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเครดิตโบนัสหรือยกเลิกจำนวนโบนัสที่ถืออยู่แล้วเมื่อใดก็ได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากโบนัสที่ถูกยกเลิก ซึ่งรวมถึง Margin Call และ Stop Out

ลูกค้าแต่ละรายสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมโบนัส

 

 

6. เปลี่ยนเงื่อนไขโปรแกรม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นและยกเลิกโบนัสที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขโปรโมชั่นอัพเดทบนเว็บไซต์ของ FIBO Group, Ltd (BVI) ภายใต้ «FIBO Group — โปรโมชั่น»

คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของโปรโมชั่นสามารถทำได้โดยโทรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้าหรือบนแชทสดบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในส่วน «การสนับสนุน» 

 

หมดอายุแล้ว

Get Lucky 20%

24 ธันวาคม 2018 — 1 เมษายน 2019

According to the conditions of the promo, all clients who opened and deposited a real trading account of one of the following types MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Commission shall have a 20% bonus of the amount deposited.

แสดงเพิ่มเติม
X

Get Lucky 20%

24 ธันวาคม 2018 — 1 เมษายน 2019
Get Lucky 20%

According to the conditions of the promo, all clients who opened and deposited a real trading account of one of the following types MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Commission shall have a 20% bonus of the amount deposited.

 1. General terms

  1. The name of the promo is Bonus 20% (Get Lucky 20%).
  2. Promotion period: since the 24th of December, 2018 till the 1st of April, 2019.
  3. Participants are: clients of FIBO Group Ltd (BVI), who opened a trading account of a certain type in the period of the promo.
  4. Bonus account — trading account which takes part in one of the company’s promos.
  5. A client shall have the right to open one bonus account only.
  6. The maximum leverage for a bonus account is 1:100, which cannot be increased afterwards.
  7. Minimum deposit for opening a bonus account shall amount to 50 USD.
 2. Conditions of participation

  1. The bonus shall be credited to the trading account of the clients who:
   1. in the period of the promo opened a real account of one of the following types MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Commission by registering on the company’s official web-site or in Client’s Area, having marked the box next to “Bonus Programs” option and selected Get Lucky 20% from the list in the account opening form.
   2. activated the account (deposited funds).
 3. Calculation of the bonus part

  1. The amount of the bonus is 20% of the amount deposited, but not exceeding $10 000.
  2. The bonus shall be credited automatically after each successful deposit during the period of the promo.
  3. The bonus may be used as margin.
 4. Withdrawal of funds

  1. The bonus may be withdrawn only after completing the necessary number of orders $2.5 of bonus for a standard lot (100 000 of base currency).
  2. Partial withdrawal is restricted. The profits gained at a bonus account may be withdrawn with no restriction.
  3. In case of withdrawal from a bonus account, the volume of bonus funds shall be decreased accordingly in proportion with the remaining funds.
  4. Deposit calculation: the amount deposited *20% = the amount added to the bonus account
  5. Withdrawal calculation: the amount withdrawn*20% = the amount of bonus funds to be deducted from the bonus account
  6. The funds from bonus account shall only be withdrawn to a regular trading account via inner transfer. Withdrawals from a regular account aren’t restricted.
 5. Bonus restrictions

  1. The bonus shall be applied to only those funds credited via direct replenishment using any of the available methods in Client’s Area, “Deposit Funds” section.
  2. Funds credited to a bonus account via an inner transfer do not take part in bonus calculation.
  3. The company shall reserve the right to cancel the bonus if there’re reasons to suppose that the funds credited to a bonus account were previously withdrawn from other real accounts (via any payment agent or system), including but not limited to bank transfers or using other payment gateways etc. In no event will the company be liable to a client for possible negative results of bonus cancellation including Margin Call and Stop Out.
  4. The following restrictions shall take place in the terms of the present promo:
   1. Only those positions that last more than 3 minutes count for bonus withdrawal.
   2. During the period of promo, negative balance is not compensated.
   3. In case the volume of funds is equal or less than the amount of bonus, the company shall reserve the right to close open positions until a necessary amount is credited or till the end of the bonus period.
   4. When calculating a lock position, only half of the locked volume is considered.
  5. If any fraudulent operation with bonus account is suspected, the Company shall reserve the right to eliminate the account and exclude it from the promo, cancel the bonus and withdraw it from the account with no prior notice.
  6. The agreement is accepted as public offer and confirms that the client has agreed to the Conditions.
  7. A client understands and agrees that MetaTrader 4 terminal shall reflect the volume of bonus amount in “Margin level”
 6. Change of the promo’s conditions

  1. The company shall reserve the right to apply changes to the promo’s conditions or cancel an active promo without prior notice.
  2. The information regarding the changes to the promo shall be published on the company’s official web-site FIBO Group, Ltd (BVI), “Clients — Promotions” section.
  3. You may direct your questions regarding the conditions of the promo to the employees of Customer Service Department by phone, online chat, Feedback section of Client’s Area or email [email protected]