• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

แสดงมูลค่าของจุด

แสดงสวอป

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,42 -0,09 1 000 AUD 66 740 USC 16 685 USC 7,41 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 2.5 100 0,12 -0,63 1 000 AUD 66 740 USC 16 685 USC 11,5 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 2.5 100 0,81 -1,65 1 000 AUD 66 740 USC 16 685 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 2.6 100 -0,67 0,06 1 000 AUD 66 740 USC 16 685 USC 6,21 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 1.2 100 -0,38 0,01 1 000 AUD 66 740 USC 16 685 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 2 100 0,91 -2,7 1 000 CAD 74 107 USC 18 527 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 2 100 0,37 -1,32 1 000 CHF 115 048 USC 28 762 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 2.5 100 -0,61 -0,31 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 6,67 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 2 100 -0,83 -0,01 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 7,41 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 1.4 100 0,25 -0,85 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 11,5 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 1.2 100 -0,52 0,03 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 12,71 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 1.5 100 0,8 -2,2 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 25 100 -6,9 -4,9 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 0,94 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 5 100 -1,6 -0,3 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 6,21 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 25 100 -5,6 -6,3 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 0,96 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,16 1 000 EUR 108 800 USC 27 200 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 3 100 -0,09 -0,96 1 000 GBP 127 090 USC 31 773 USC 6,67 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 3 100 -0,38 -0,76 1 000 GBP 127 090 USC 31 773 USC 7,41 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 2.5 100 0,55 -1,55 1 000 GBP 127 090 USC 31 773 USC 11,5 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 2.5 100 1,36 -3,19 1 000 GBP 127 090 USC 31 773 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 7 100 -1,2 -1,1 1 000 GBP 127 090 USC 31 773 USC 6,21 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 1.2 100 -0,49 -0,17 1 000 GBP 127 090 USC 31 773 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 3.5 100 -0,17 -0,33 1 000 NZD 62 070 USC 15 518 USC 7,41 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 3 100 0,38 -0,69 1 000 NZD 62 070 USC 15 518 USC 11,5 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 3 100 0,35 -1,8 1 000 NZD 62 070 USC 15 518 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 1.6 100 -0,15 -0,19 1 000 NZD 62 070 USC 15 518 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 1.2 100 -0,59 -1,69 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,41 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 1.2 100 0,15 -0,85 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,5 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 1 100 0,43 -2,63 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,81 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 20 100 -2,1 -9,2 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,94 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,96 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 3 100 0,2 -0,98 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,5 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,4 1,8 50 oz tr 127 200 USC 31 800 USC 5 USC 0 จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,5 15,5 1 oz tr 207 120 USC 51 780 USC 1 USC 0 จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 1 551,4248 USC 388 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 9,004 USC 2,25 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,2072 USC 0,3 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,7504 USC 0,19 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 83,4288 USC 20,86 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,8444 USC 0,71 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,8536 USC 1,71 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,444 USC 0,61 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,176 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะได้รับการคำนวณดังนี้: ตัวอย่าง เรามีการเปิดสถานะการซื้อที่ 1.0 EUR/USD และการขายสถานะที่ 1.0 EUR/USD; สำหรับการล็อกสถานะนี้ (มีเลเวอเรจที่ 1 ถึง 100) สำหรับหลักประกัน MT4 จะเป็น 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR

4 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์