• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

แสดงมูลค่าของจุด

แสดงสวอป

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,47 -0,15 1 000 AUD 66 150 USC 16 538 USC 7,3 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 2.5 100 0,31 -0,65 1 000 AUD 66 150 USC 16 538 USC 10,95 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 2.5 100 0,68 -1,42 1 000 AUD 66 150 USC 16 538 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 2.6 100 -0,65 0,04 1 000 AUD 66 150 USC 16 538 USC 6,11 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 1.2 100 -0,34 0,05 1 000 AUD 66 150 USC 16 538 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 2 100 1,07 -1,81 1 000 CAD 72 961 USC 18 240 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 2 100 0,16 -1,32 1 000 CHF 109 469 USC 27 367 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 2.5 100 -0,74 -0,42 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 6,62 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 2 100 -0,89 -0,11 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 7,3 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 1.4 100 0,43 -1,04 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 10,95 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 1.2 100 -0,74 -0,19 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 12,71 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 1.5 100 0,36 -2,51 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 0,94 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 6,11 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 25 100 -10,2 -10,4 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 0,94 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,25 1 000 EUR 108 110 USC 27 028 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 127 110 USC 31 778 USC 6,62 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 127 110 USC 31 778 USC 7,3 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,69 1 000 GBP 127 110 USC 31 778 USC 10,95 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 2.5 100 0,97 -3,4 1 000 GBP 127 110 USC 31 778 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 127 110 USC 31 778 USC 6,11 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 1.2 100 -0,34 -0,14 1 000 GBP 127 110 USC 31 778 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,45 1 000 NZD 61 140 USC 15 285 USC 7,3 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 61 140 USC 15 285 USC 10,95 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 1 000 NZD 61 140 USC 15 285 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 1.6 100 -0,19 -0,13 1 000 NZD 61 140 USC 15 285 USC 10 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 1.2 100 -0,08 -0,52 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,3 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 1.2 100 0,72 -1,52 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 10,95 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 1 100 0,33 -3,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,34 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,94 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,94 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,4 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ3 มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,8 2,8 50 oz tr 160 500 USC 40 125 USC 5 USC 0 จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -39,5 23,5 1 oz tr 233 980 USC 58 495 USC 1 USC 0 จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

เลเวอเรจ

แสดงหลักประกัน

เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะ มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 688,4 USC 672 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 18,63 USC 4,66 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,18 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,2 USC 0,3 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 149,96 USC 37,49 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,32 USC 0,83 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,63 USC 1,41 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,1 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,06 USC 0,26 USC 0,01 USC 0 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 หลักประกันสำหรับการล็อกสถานะได้รับการคำนวณดังนี้: ตัวอย่าง เรามีการเปิดสถานะการซื้อที่ 1.0 EUR/USD และการขายสถานะที่ 1.0 EUR/USD; สำหรับการล็อกสถานะนี้ (มีเลเวอเรจที่ 1 ถึง 100) สำหรับหลักประกัน MT4 จะเป็น 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR

4 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่

1 ปริมาณสูงสุดของธุรกรรมแสดงเป็นล็อต

2 มูลค่าสวอปให้ใน pct. P.a ของค่าสถานะ โดยสวอปถูกลดสามเท่าเมื่อมีการโอนสถานะจากวันศุกร์ถึงวันจันทร์