• เข้าสู่ระบบ

รายละเอียดของสัญญา

รายละเอียดของสัญญา

คู่สกุลเงิน สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)3
Long Short
AUD/CAD 2 100 -0,6 -0,35 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/CHF 2 50 0,18 -0,65 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/JPY 0.5 100 0,81 -1,65 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/NZD 2 50 -0,88 -0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
AUD/USD 0.6 200 -0,38 0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CAD/JPY 1 100 0,91 -2,7 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
CHF/JPY 1 200 0,37 -1,32 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/AUD 2 50 -0,64 -0,25 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CAD 1 100 -0,83 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/CHF 0.6 200 0,35 -0,95 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/GBP 0.5 200 -0,67 0,24 100 000 EUR 100 000 EUR 10 GBP 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/JPY 0.5 200 0,8 -2,2 100 000 EUR 100 000 EUR 1 000 JPY 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NOK 6 50 -5,5 -3,5 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NOK 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/NZD 3 50 -1,6 -0,3 100 000 EUR 100 000 EUR 10 NZD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/SEK 13 50 -4,1 -4,5 100 000 EUR 100 000 EUR 10 SEK 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
EUR/USD 0.2 200 -0,69 0,21 100 000 EUR 100 000 EUR 10 USD 3 EUR 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/AUD 1 50 -0,09 -0,96 100 000 GBP 100 000 GBP 10 AUD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CAD 3 50 -0,32 -0,6 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CAD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/CHF 0.5 100 0,7 -1,4 100 000 GBP 100 000 GBP 10 CHF 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/JPY 0.8 100 1,36 -3,19 100 000 GBP 100 000 GBP 1 000 JPY 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/NZD 4 50 -0,9 -0,67 100 000 GBP 100 000 GBP 10 NZD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
GBP/USD 0.5 200 -0,26 -0,29 100 000 GBP 100 000 GBP 10 USD 3 GBP 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CAD 4 50 -0,21 -0,44 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CAD 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/CHF 4 30 0,38 -0,69 100 000 NZD 100 000 NZD 10 CHF 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/JPY 3 100 0,35 -1,8 100 000 NZD 100 000 NZD 1 000 JPY 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
NZD/USD 2.2 200 -0,17 -0,15 100 000 NZD 100 000 NZD 10 USD 3 NZD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CAD 2 200 -0,59 -1,69 100 000 USD 100 000 USD 10 CAD 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/CHF 1 200 0,6 -1,2 100 000 USD 100 000 USD 10 CHF 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/DKK 4 50 1,43 -4,88 100 000 USD 100 000 USD 10 DKK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/JPY 0.5 200 0,43 -2,63 100 000 USD 100 000 USD 1 000 JPY 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/NOK 11 50 -0,45 -7,9 100 000 USD 100 000 USD 10 NOK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SEK 15 50 0,3 -8,8 100 000 USD 100 000 USD 10 SEK 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
USD/SGD 1 100 -0,4 -1,1 100 000 USD 100 000 USD 10 SGD 3 USD 0005 จันทร์ — 2355 ศุกร์
เครื่องมือ Ticker สเปรดโดยทั่วไป ปริมาณสูงสุด1 สวอป2 ขนาดล็อตมาตรฐาน หลักประกัน มูลค่าหนึ่งจุด ค่าคอมมิชชั่น ชั่วโมงการเทรดของยุโรปตะวันออก (EET)3
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,4 1,8 5 000 oz tr 5 000 oz tr 5 USD 0,003 % จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -34,5 15,5 100 oz tr 100 oz tr 1 USD 0,003 % จันทร์: 0105 — 2355อังคาร: 0105 — 2355พุธ: 0105 — 2355พฤหัส: 0105 — 2355ศุกร์: 0105 — 2355

1 ปริมาณของธุรกรรมสูงสุดจะแสดงในล็อต

2 ตัวเลขในคอลัมน์แสดงถึงปริมาณของจุดที่เรียกเก็บกับการเปิดสถานะของลูกค้าในกรณีที่มีการโรลโอเวอร์ไปยังวันถัดไป โดยค่าเหล่านี้จะได้รับการคำนวณตามความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น เนื่องจากวันที่ส่งมอบเงินคือวันทำการวันที่สองหลังจากมีการกรอกธุรกรรมเข้าไป วันจันทร์ในสัปดาห์ถัดไปคือวันที่ส่งมอบเงินสำหรับธุรกรรมที่กรอกในวันพุธ ดังนั้นจะมีการเรียกเก็บสวอปสามเท่านับตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

3 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23:55 จนถึง 00:15 EET (ช่วงโรลโอเวอร์ของธนาคาร) นั้น สภาพคล่องจะมีการลดลง, สเปรด, ระยะห่างขั้นต่ำของคำสั่งซื้อของลูกค้าและเวลาการประมวลผลอาจเพิ่มขึ้น โดยการเทรดจะสลับไปเป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" ซึ่งเป็นข้อห้ามเบ็ดเสร็จของการดำเนินการการเทรดแบบใหม่