• เข้าสู่ระบบ
17 ธัน 2020

CFD – Rollover (SOY)

เรียนลูกค้าทุกท่าน

โปรดทราบว่าขั้นตอนการโรลโอเวอร์ของสัญญาถั่วเหลืองจะเริ่มในวันที่ 21 ธันวาคม: จะมีสัญญาใหม่เดือนมีนาคม (SOY.MAR1) สำหรับการซื้อขายสัญญาเดือนมกราคม (SOY.JAN1) จะถูกตั้งค่าในโหมด "ปิดเท่านั้น" ตำแหน่งที่เปิด SOY.JAN1 ทั้งหมดควรถูกชำระบัญชีภายในช่วงปิดการซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.