• เข้าสู่ระบบ
17 ธัน 2020

CFD – Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)

เรียนลูกค้าทุกท่าน

โปรดทราบว่าขั้นตอนการโรลโอเวอร์ของสัญญา NATGAS, GASLN, HTOIL จะเริ่มในวันที่ 21 ธันวาคม: จะมีสัญญาใหม่เดือนกุมภาพันธ์ (NATGAS.FEB1, GASLN.FEB1, HTOIL.FEB1) พร้อมสำหรับการซื้อขายสัญญามกราคม (NATGASJAN1, GASLNJAN1 , HTOIL.JAN1) จะถูกตั้งค่าในโหมด "ปิดเท่านั้น" สถานะที่เปิดของ NATGAS.JAN1 ทั้งหมดควรถูกชำระบัญชีภายในช่วงปิดการซื้อขายวันที่ 28 ธันวาคม GASLN.JAN1, HTOILJAN1 - ภายในช่วงปิดการซื้อขายวันที่ 30 ธันวาคม

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.