• เข้าสู่ระบบ

ราคาและหลักสูตร Automatic Data Processing (ADP) วันนี้

Automatic Data Processing

Automatic Data Processing

247.05

สูง: 247.05

ต่ำ: 0

การเคลื่อนไหวของตลาด

อัตราส่วนของล็อตที่ซื้อและขายขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย

เมตริกจะอัปเดตทุก 10 นาที

Seller Buyer
0%
0%

Connected Tools

ชื่อ Current price การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
Archer Daniels Midland Company 92.31000000
Asia 50 ADR Index Bldrs 10.14000000
Dev Mkts 100 ADR Index Bldrs 22.22500000
Emrg Mkts 50 ADR Index Bldrs 37.56000000
Aduro Biotech Inc 14.59500000
Europe 100 ADR Index Bldrs 21.57000000

FAQ

    Glossary

Stock

Share

จุด, Pips

Point, Pips