• เข้าสู่ระบบ
28 ตุล 2021

Daylight savings time

เปลี่ยนเวลาซื้อขายหน้าหนาว

ในวันที่ 31 ตุลาคม ประเทศในยุโรปจะเปลี่ยนเป็นเวลาฤดูหนาว และในสหรัฐอเมริกา เวลาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 1 สัปดาห์ต่อมา (7 พฤศจิกายน) ตารางการซื้อขายจะเปลี่ยนจาก 1/11 เป็น 5/11:

ฟอเร็กซ์:

  • เริ่มการซื้อขาย: วันจันทร์ 00:05 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • สิ้นสุดการทำธุรกรรม: วันศุกร์ 22:55 เวลาเซิร์ฟเวอร์

โลหะ:

  • เริ่มการซื้อขาย: วันจันทร์ 00:05 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • สิ้นสุดการทำธุรกรรม: วันศุกร์ 22:55 เวลาเซิร์ฟเวอร์

ช่วงพักการซื้อขาย: 22:55 - 00:05 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.