• เข้าสู่ระบบ

เปลี่ยนเวลาซื้อขาย (วันขอบคุณพระเจ้า)

17 พฤศ 2020

เปลี่ยนเวลาซื้อขาย (วันขอบคุณพระเจ้า)

เรียนลูกค้า!

เนื่องจากการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกาเวลาในการซื้อขายทองคำและเงินจะเปลี่ยนไป

การซื้อขายในวันที่ 26 27 พฤศจิกายน 2020 สิ้นสุดเวลา 19:45 น. EET

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.