• เข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายเนื่องจากการฉลองวันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

15 กุม 2024

การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายเนื่องจากการฉลองวันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

เรียนลูกค้าที่เคารพ,

กรุณาทราบว่า เนื่องจากการฉลองวันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 ตารางเวลาการซื้อขายสำหรับทองคำ, บาทเงิน, XAUUSD และ XAGUSD จะมีการเปลี่ยนแปลง การซื้อขายในสินค้าเหล่านี้จะไม่มีการดำเนินการตั้งแต่เวลา 20:00 EET ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 จนถึงเวลา 01:05 EET ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.