• เข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายสำหรับโลหะที่เกี่ยวข้องกับการฉล­องวันศุกร์ที่ดี

26 มีน 2024

การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายสำหรับโลหะที่เกี่ยวข้องกับการฉล­องวันศุกร์ที่ดี

เรียนลูกค้าทุกท่าน,

โปรดทราบว่าเนื่องจากการฉลองวันศุกร์ที่ดีในวันที่ 29 มีนาคม 2024, การซื้อขายในสัญลักษณ์ ทองคำ, ทองแดง, XAU/USD, XAG/USD จะถูกปิด.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.