• เข้าสู่ระบบ

เปลี่ยนเวลาซื้อขายโลหะมีค่าที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเทศกา­ล Good Friday.

11 เมษ 2022

เปลี่ยนเวลาซื้อขายโลหะมีค่าที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเทศกา­ล Good Friday.

เรียนลูกค้า, 

โปรดทราบว่าเนื่องในเทศกาล Good Friday ในวันที่ 15 เมษายน 2022 การซื้อขายสัญลักษณ์ GOLD, SILVER, XAU/USD, XAG/USD จะถูกปิด.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.