• เข้าสู่ระบบ

CFD – การเปลี่ยนแปลงของเวลาซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดอีสเตอร์

24 พฤศ 2021

CFD – การเปลี่ยนแปลงของเวลาซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดอีสเตอร์

เรียนลูกค้า 

เนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน เวลาซื้อขายสัญญา CFD ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดตารางเวลาการทำธุรกรรม (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์) ได้ที่นี่

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.