• เข้าสู่ระบบ

CFD - การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย (วันขอบคุณพระเจ้า)

24 พฤศ 2020

CFD - การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขาย (วันขอบคุณพระเจ้า)

เรียนลูกค้าทุกท่าน

โปรดทราบว่าเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกาจะมีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายของ CFD ส่วนใหญ่ในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2020 ตารางชั่วโมงการซื้อขาย (EET) สำหรับวันที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถดูได้ที่นี่

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.