• เข้าสู่ระบบ

CFD – การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขาย (คริสต์มาส)

20 ธัน 2023

CFD – การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขาย (คริสต์มาส)

ลูกค้าที่เคารพ,

โปรดทราบว่าเนื่องจากคริสต์มาสจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายในส่วนใหญ่ของ CFD ในวันที่ 22, 25 และ 26 ธันวาคม 2023 ตารางเวลาการซื้อขาย (EET) สำหรับวันที่กล่าวถึงข้างต้นมี ที่นี่.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.