• เข้าสู่ระบบ

CFD — โรลโอเวอร์ (JAP225)

03 ธัน 2021

CFD — โรลโอเวอร์ (JAP225)

เรียน ลูกค้า

โปรดทราบว่าขั้นตอนโรลโอเวอร์ JAP225 จะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ 06.12.2021:

  1. จะสามารถใช้สัญญา JAP225.MAR2 ใหม่สำหรับการเทรดได้แล้ว
  2. JAP225.DEC1 สัญญาจะได้รับการตั้งค่าไว้ในโหมด “ปิดเท่านั้น”
  3. สถานะที่เปิด JAP225.DEC1 ทั้งหมดควรชำระก่อนสิ้นสุดช่วงการเทรดในวันที่ 08.12.2021

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.