• เข้าสู่ระบบ
09 เมษ 2021

CFD – Rollover (USOIL)

Dear Clients,

โปรดแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงสัญญา USOIL จะเริ่ม ณ วันที่ 12 เมษายน 2021ด้งต่อไปนี้ สำหรับการเทรอ จะมีสัญญาใหม่ ในมิถุนายน2021 (USOIL.JUN1) และสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2021 จะอยู่ที่ระบบปิด ทั้งหมดระบบเปิดของสัญญา USOIL.MAY1จะได้สิ้นสุดในการเทรอ ณ วันที่ 19 เมษายน 2021

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
FIBO Group, Ltd.